Свободните офис площи в София намаляха до 10% през 2016 г.

Ръст в предлагането през настоящата година, очакват консултантите от MBL|CBRE

Свободните офис площи в София намаляха до 10% през 2016 г.

Тенденцията за недостиг на офис площи, започнала в началото на миналата година, се затвърждава и през последното тримесечие, показва проучване на пазара, извършено от MBL|CBRE. Според данните на консултантската компания свободните офис площи в София бележат поредно намаление и вече са едва 10% от всички налични към края на 2016 г. Незаетите клас А и Б офис площи в София към декември са 175 хил. кв.м, което е спад с 43 хил. кв.м спрямо края на 2015 г.

Нарастналият брой новостартирали проекти ще доведат до ръст при предлаганите площи. След спада от началото на 2016 г., офис площите в строеж отбелязват силен ръст през последното тримесечие до 274 хил. кв.м, което е най-високото ниво от 2012 г. насам.

Подобрените нагласи сред инвеститорите спомагат за стартирането на нови проекти. Офис площите в строеж са планирани да бъдат пуснати в експлоатация през следващите 4 години. За 2017 се очаква да бъдат завършени 147,000кв.м или около 54% от всички в процес на строителство, но половината от тях са вече отдадени под наем”, отбелязва Росен Григоров, заместник-мениджър „Консултантски услуги и оценки“ в MBL|CBRE.

Активността на наемния пазар отбелязва спад през последното тримесечие, но въпреки това е добавил малко над 12 хил. кв.м към една от най-силните години напоследък – сделки за общо 125 хил. кв.м са сключени през 2016 г. Нетното усвояване, което отразява физическото нанасяне на наемателите, за последното тримесечие е 28.500 кв.м и 80 000 кв.м. за цялата 2016 г.

Според консултантите през последното тримесечие на годината се забелязва повишение на средните наемни нива, по осезаемо при клас А страдате, с 4.5% спрямо третото тримесечие и 6.8% спрямо края на 2015 г. Това се дължи на по-големия обем предлагани офис площи в новостроящи се сгради, за които собствениците оферират по-високи нива в очакване да се възползват от възходящия тренд на пазара. Средните наеми при клас А са между 12 – 14 евро на кв.м. При клас Б нивата остават сравнително стабилни и с някои изключения варират предимно между 6.5 – 9 евро на  кв.м, в зависимост от локацията и характеристиките на сградата. Тенденцията за наемните нива в средносрочен план остава за растеж с оглед на запазващото се високо търсене и поради факта, че първо се заемат офис площите с по-ниски наеми, което за 2017 ще ограничи избора до по-скъпи офиси и са възможни по-резки увеличения на наемите от страна на наемодателите към средата и края на годината.

Високото търсене на качествени офиси и подобреното настроение сред инвеститорите води до по-високи очаквани цени при сключване на потенциални сделки, респективно по-ниска доходност. За качествените офис сгради с характеристики на инвестиционни активи очакваните нива на доходност са между 8 – 8.5%, смятат експертите на MBL|CBRE.

Коментари: 0