ЕС отпуска незабавно 37 млрд. евро към страните членки

Парите трябва да се използват основно за укрепване на здравните системи и насърчаване на малките и средни компании

ЕС отпуска незабавно 37 млрд. евро към страните членки

Снимка: БТА

5990 ~ 1 мин. четене
Европейският съюз предоставя на страните членки незабавен достъп до 37 млрд. евро. Те трябва да използват въпросните средства за укрепване на здравните си системи и за подкрепа на малките и средни предприятия, краткосрочните схеми на работа и публичните услуги.

Около 8 млрд. евро от общата сума ще се осигури от неизразходваното авансово финансиране през 2019 г. по линия на структурните фондове Новата мярка позволява на държавите членки да изразходват неизползваните средства за смекчаване на последиците от пандемията, вместо да ги връщат в бюджета на ЕС. Други 29 млрд. евро ще бъдат изплатени на ранен етап от суми, които иначе щяха да бъдат бъдат отпуснати по-късно тази година.

Средствата ще бъдат предоставени от 1 февруари 2020 г. за покриване на вече направени разходи за спасяване на човешки живот и за защита на гражданите. Държавите членки също така ще разполагат с повече гъвкавост, за да правят трансфери между програмите по политиката на сближаване с цел пренасочване на ресурси там, където е най-необходимо.

Съветът на ЕС днес също така измени обхвата на фонд „Солидарност" на Блока, за да добави към природните бедствия като причина за предоставяне на пари от този фонд и извънредните ситуации за общественото здраве.

Поради спешната ситуация двата законодателни акта ще бъдат публикувани в Официалния вестник на ЕС на утре и ще влязат в сила от сряда.
Коментари: 0