ЕСО ще получи 511 млн. лв. за цифрова и „зелена“ трансформация

Проектът предвижда въвеждането на съвременни дигитални средства, които да осигурят необходимата маневреност

ЕСО ще получи 511 млн. лв. за цифрова и „зелена“ трансформация

Снимка: Архив/Economic.bg

За трансформацията на „Електроенергиен системен оператор“ (ЕСО), в условията на нисковъглеродна енергетика, ще бъдат използвани 511 млн. лв. безвъзмездни европейски средства. Те са част от общо 12 млрд. лв., които трябва да бъдат инвестирани в иновативна, зелена, свързана и справедлива България в периода 2021-2026 г.

Проектът за ЕСО ще обхване модернизация на дейностите, свързани с планирането, управлението и мониторинга на електроенергийната система и необходимостта от нейното гъвкаво управление. Днес Министерството на енергетиката, съвместно с представители на ЕСО, организира обществено обсъждане със заинтересовани страни.

Три основни направления за изпълнение са предвидени в проекта – модернизация на системите за управление, планиране и администриране, модернизация на електропреносната мрежа, така че да има възможност тя да поеме гъвкаво повишените потоци от данни и повишаване на възможността за присъединяване на нови ВЕИ към мрежата, тяхното управление и балансиране.

Проектът предвижда въвеждането на съвременни дигитални средства, които да осигурят необходимата маневреност, сигурност, надеждност и бърза реакция при управлението на електроенергийната система в условията на нисковъглеродно производство. С неговата реализация ще бъде повишена гъвкавостта на оперативното управление на системата.

Проектът е ориентиран към това мрежата на ЕСО да стане по-гъвкава, по-отворена към съседните системи и с възможност за по-лесен пренос на електроенергия, стана ясно по време на обсъждането.  Целта е както модернизация на подстанциите, така и на телекомуникационната инфраструктура, така че да се организират свободни електроенергийни магистрали на територията на цялата страна и със съседни държави.

Изпълнението на предвидените в проекта дейности ще доведе и до повишаване на междусистемните капацитети със съседни страни.

Тази необходимост става все по-осезаема във връзка с навлизането на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс и с оглед предизвикателствата, които поставя пред българската енергетика Зелената сделка на ЕС, подчерта при представянето на проекта зам.-министър Жечо Станков. По неговите думи дигиталната трансформация на ЕСО в условията на нисковъглеродна енергетика е без алтернатива.

Коментари: 0