„Еврохолд“ вече е собственик на ЧЕЗ

Цената на сделката е 335 млн. евро, финансирана със собствени и заемни средства

„Еврохолд“ вече е собственик на ЧЕЗ
5040 ~ 3 мин. четене

„Еврохолд България“ АД официално финализира придобиването на седем дъщерни дружества на чешката енергийна компания CEZ в България. Сделката е на стойност 335 млн. евро и се реализира чрез Eastern European Electric Company (EEEC), която е 100% собственост на българския холдинг.

В резултат на транзакцията, която беше одобрена от всички компетентни местни регулатори, „Еврохолд“ ще придобие 67% от най-големия дистрибутор на електроенергия в България – "ЧЕЗ Разпределение България" (с 40% пазарен дял) и най-големия доставчик на електроенергия – "ЧЕЗ Електро България". Като част от сделката е и 100% от собствеността на най-големия лицензиран търговец на електроенергия – "ЧЕЗ Трейд България". Холдингът също така придобива компанията за IT услуги "ЧЕЗ ИКТ България", фотоволтаичния парк "Фри енерджи проджект Орешец", дружеството за производство на електричество от биомаса "Бара груп", както и "ЧЕЗ България", която координира и управлява дейността на всички дружества на CEZ в България.

До края на 2021 г. и с консолидацията на резултатите на подразделенията на CEZ Group, общите активи и годишни приходи на застрахователно-енергийния холдинг се очаква да надхвърлят 1.5 млрд. евро, а неговата оперативна печалба (EBITDA) за годината ще достигне около 120 млн. евро. Според стратегията за развитие до 2025 г. "Еврохолд" предвижда да генерира приходи от близо 2 млрд. евро годишно и оперативна печалба (EBITDA) в размер на почти 200 млн. евро.

Придобиването на активите на ЧЕЗ Груп в България ще осигури на нашите клиенти и инвеститори по-голяма стабилност и предвидимост във всички аспекти, като също така ще създаде потенциални синергии и допълнителни благоприятни възможности. Отвъд корпоративното, тази сделка гарантира приток от над 500 млн. евро в българската икономика, ако пресметнем общата стойност на транзакцията, в това число цената, предстоящото задължително търгово предложение към миноритарните акционери в две от придобитите компании и инвестиционната програма на ЧЕЗ в България", коментира Асен Христов, председател на надзорния съвет на "Еврохолд България".

Според него това придобиване е изключително важно не само за компанията, но и за бизнеса в България като цяло, "тъй като ще докаже, че ние успешно можем да ръководим голяма и разрастваща се на регионално ниво корпорация, която е със седалище в София".

"Договорената от нас цена на сделката ни позволява да извлечем по-висока стойност от придобиването, което ще допринесе за бързия растеж на нашия холдинг в следващите пет години. След успешното интегриране на подразделенията на CEZ Group, "Еврохолд" ще подкрепи настоящата и бъдеща инвестиционна програма на ЧЕЗ в България, която ще бъде фокусирана върху подобряване обслужването на клиентите, обновяване и поддръжка на мрежата, иновации, технологии и дигитализация, възобновяеми източници и енергийна ефективност", казва още Христов.

"Еврохолд" ще запази голяма част от мениджърския екип на "ЧЕЗ България", за да съхрани натрупания опит през годините, но в същото време ще покани в борда и външни експерти, всеки от които има над 25 години опит в сектора на водещи позиции в енергийни компании от Източна Европа.

Холдингът финансира придобиването чрез комбинация от собствени средства, набрани чрез увеличение на капитала и публично предлагане на нови акции на Българската фондова борса (БФБ), както и чрез външно финансиране, включващо стратегическа инвестиция и синдикиран заем с участието на търговски банки и международни финансови институции.

Стратегическата инвестиция е на Metric Capital Partners и в нея инвестиционната банка J.P. Morgan AG участва като ексклузивен финансов консултант и ексклузивен мениджър и посредник. В синдикирания заем J.P. Morgan AG участва като водещ и ексклузивен мениджър, поемател и организатор. Останалите участници в синдиката са: Bank of China Luxembourg, Райфайзенбанк Интернешънъл, Райфайзенбанк България и Уникредит Булбанк – поематели и упълномощени водещи мениджъри; Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР), банка ДСК, Европейската банка за възстановяване и развитие (EБВР) и банка ОТП - упълномощени водещи мениджъри; Юробанк България, Международната инвестиционна банка (МИБ) и Обединена българска банка – водещи мениджъри.            

По-рано този месец "Еврохолд" набра над 157 млн. лева (80.5 млн. евро) собствени средства чрез увеличение на капитала и предлагане на нови акции на БФБ. След увеличението на капитала, мажоритарният акционер в "Еврохолд" – "Старком Холдинг" АД, запази контрол в компанията с над 50% дял.

Финансова подкрепа за увеличението на капитала оказа и Международната банка за икономическо сътрудничество. Водещо в света американско дружество за управление на активи придоби 9% от капитала и стана третият по големина акционер в компанията, подсилвайки допълнително акционерната база на холдинга и практиките за корпоративно управление на дружеството.

Подкрепи Economic.bg