Европейската инвестиционна банка откри офис в България

Банката вече подписа заем с \"Олива\" АД за финансиране на нова производствена база за слънчогледово масло

Европейската инвестиционна банка откри офис в България

Снимка: ЕИБ

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) официално откри своя първи офис в България, в София. На събитието присъстваха премиерът Бойко Борисов и президентът на ЕИБ Вернер Хойер. Новото представителство на ЕИБ ще засили и увеличи дейностите на банката в България и ще се ръководи се от Андреас Бейкос.

ЕИБ подписа заем с "Олива" АД - водещ производител на слънчогледово масло и търговец на зърно в страната. Това е първата сделка на ЕИБ в България, в която частна компания се възползва от подкрепата на гаранцията от бюджета на ЕС по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции (EFSI) - финансовия компонент на Инвестиционния план за Европа (IPE). "Олива" АД е една от най-успешните компании на пазара на слънчоглед, която непрекъснато модернизира активите си и подобрява своята конкурентоспособност. Компанията ще използва заем от ЕИБ за финансиране на изграждането на нова производствена база за слънчогледово масло, съхранение и логистика в община Белослав, близо до Варна.

Премиерът Бойко Борисов приветства откриването на офиса на ЕИБ в България, защото ще се улесни максимално българският бизнес в представянето на  европейски проекти. "Това е банката на европейските държави", посочи той.

По думите му това е ясно послание за бъдещо задълбочаване на сътрудничеството ни и силен сигнал за доверието и ангажираността на Банката към страната ни. „Присъствието на банката в България ще предостави ценна подкрепа на българската икономика, включително на частни компании, като предостави пряка точка за контакт на европейски финансови инструменти, както и консултантски опит. По думите му отварянето на този офис е и признание за стабилната банкова система в страната.

Президентът на ЕИБ Вернер Хойър коментира: "Групата на ЕИБ си сътрудничи много добре с публичните власти и партньорите от частния сектор в България. Откакто започнахме да работим в България през 1992 г., изградихме добре балансирано портфолио от заеми с ангажименти, достигащи почти 5 млрд. евро". Хойър допълни, че "засиленото местно присъствие ще позволи сливането на заемите от ЕИБ с безвъзмездните средства от ЕС, включително структурните фондове и финансирането, подкрепено от Европейския фонд за стратегически инвестиции (EFSI). Проектът, който подписахме днес, показва ясно това. Това ще подобри производството на слънчогледово масло и ще създаде нови работни места в селските райони. Офисът на Групата на ЕИБ ще предложи разширени технически и финансови консултантски услуги и ще ни помогне да намерим нови проекти."

Откриването на офиса на Групата на ЕИБ в София е в съответствие с политиката на ЕИБ за установяване на присъствие във всички столици на държавите-членки на ЕС. Това усилие ще помогне на банката на ЕС да разбере по-добре регионалните нужди от финансиране, да определи повече нови проекти и да установи по-тесни връзки с националните органи и други заинтересовани страни. Досега ЕИБ е създала офиси в 21 държави-членки на ЕС и 22 държави извън ЕС, като насърчава бизнеса и политическия диалог.

Новият ръководител на офиса на Групата на ЕИБ в София, Андреас Бейкос, има 18-годишна професионална кариера в ЕИБ, съсредоточена върху операции по отпускане на кредити в рамките на ЕС и извън него. 

Коментари: 0