Финансират 8 хил. работни места по проекта \"Подкрепа за заетост\"

Приети са заявки за разкриване на 21,5 хил. работни места в рамките на цялата страна

Финансират 8 хил. работни места по проекта \
8 хил. нови работни места ще бъдат финансирани по проекта "Подкрепа за заетост", съобщиха пресцентъра от Агенция по заетостта. Първите рамкови договори с работодателите вече са подписани и се очаква до края на октомври 2014 г. 5 хил. безработни да бъдат включени в заетост.

Агенцията по заетостта отчита изключително висок интерес от страна на работодателите. В бюрата по труда за три седмици са приети заявки за разкриване на 21,5 хил. работни места в рамките на цялата страна.

Решението за отпускане на допълнителни средства по проекта бе взето през септември 2014 г. от Комитета за наблюдение на Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". 

Отпуснати са 30 млн. лева, насочени към работодатели от реалния сектор, които разкриват работни места в сферата на индустрията и на услугите. Към заявените работни места се насочват регистрирани в бюрата по труда безработни, като с приоритет са продължително безработните лица, младежите до 29 години, хората над 55-годишна възраст и роми. 

На назначените безработни лица се осигурява обучение от работодателя по ключова компетентност и наставничество от служител на фирмата с цел по-бързо усвояване на знания и умения, необходими за конкретното работно място.

Проектът "Подкрепа за заетост" започна през август 2012 г. и до момента в него в обучение и заетост са включени общо над 32 хил. безработни. Сключени са договори с над 5 400 работодатели.
Коментари: 0