Фирмите и домакинствата спестяват все повече

Общият обем на влоговете в банковата система е нараснал с 8.4%

Фирмите и домакинствата спестяват все повече
Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Депозитите на фирмите и домакинствата продължават да растат, въпреки лихвите, клонящи към 0%. Данните на Българската народна банка (БНБ) показват, че общата стойност на всички влогове се е покачила до 68.5 млрд. лв. към края на март. За една година депозитната маса е нараснала с над 5 млрд. лв., или 8.4%.

Статистиката показва, че темпът на нарастване при депозитите на домакинствата е 6.4%, а при фирмите – с 10%. В първия случай стойността на влоговете вече надхвърля 45.5 млрд. лв., а във втория – 19.2 млрд. лв.

През март статистиката отчита ръст на заемите от 3.4% на годишна база, което е близо до средното през последните шест месеца. До септември 2016 г. кредитирането отчиташе постоянни спадове.

Пречупването се случи благодарение на засиления интерес от страна на домакинствата. През март стойността на отпуснатите жилищни кредити се е увеличила с близо 2% до 8.85 млрд. лв. При потребителските заеми годишният растеж е с 2.4% до 7.4 млрд. лв.

Фирмите също са по-отворени да взимат заеми. Подобряването на икономическата ситуация в изминалите три години в крайна сметка се отразява върху готовността на компаниите да поемат риск. През март кредитирането в корпоративния сектор се е увеличило с 2.5% до общо 30.8 млрд. лв.

Добра новина през март има и по линия на лошите и преструктурирани кредити. За първи път от шест години необслужваните повече от 90 дни заеми са паднали под 20% от общия обем. В номинална стойност те са се свили с над 100 млн. лв. Ефект тук имат действията на някои банки в България, свързани с препоръките след резултатите от проведените през миналата година стрес тестове. За да наберат допълнителен капитал, някои финансови институции продадоха „лоши“ портфейли.
Коментари: 0