Fitch повиши перспективата пред кредитния рейтинг на БЕХ

Промяната е следствие от скорошната ревизия на перспективата на кредитния рейтинг на България

Fitch повиши перспективата пред кредитния рейтинг на БЕХ

Снимка: Архив

Рейтинговата агенция Fitch повиши перспективата на дългосрочния кредитен рейтинг в чужда и местна валута на Български енергиен холдинг (БЕХ) ЕАД от стабилна на позитивна, запазвайки рейтинга на ниво ‘BB’.

Промяната е следствие от скорошната ревизия на перспективата на кредитния рейтинг на България от стабилна на положителна. Рейтингът на емисиите необезпечени облигации на холдинга остава непроменен – на ниво ‘ВВ-‘.

Кредитният рейтинг на БЕХ ЕАД представлява самостоятелен кредитен профил на компанията от ‘b+’, повдигнат с две стъпки до ниво ‘ВВ’, отразявайки силните връзки със собственика на капитала на компанията – българската държава.

Причината за повишението на перспективата е, че Българският енергиен холдинг има експозиция към въглеродно интензивни дейности чрез своята ТЕЦ, използваща лигнитни въглища, отчитат от рейтинговата агенция. Все пак, общият производствен микс на групата е диверсифициран, като по-голямата част от производството е от атомна енергия и водни източници. Така от Fitch считат, че проблемите, свързани с екологичното, социалното и корпоративното управление са неутрални по отношение на кредита или имат само минимално въздействие върху него, съобщават от Министерство на енергетиката.

Коментари: 0