Фонд „Земеделие“ разплати 10 млн. лв. за проекти по селската програма

До края на февруари ще бъдат преведени още 2.5 млн. лв.

Фонд „Земеделие“ разплати 10 млн. лв. за проекти по селската програма
2102 ~ 1 мин. четене
За първите 20 дена на февруари Фонд „Земеделие“ е разплатил 10 млн. лв. за 61 одобрени проекта по Оперативна програма Развитие на селските райони 2014-2020 г. От фонда съобщиха, че до края на месеца има предстоящи плащания за още 2.5 млн. лв., които ще бъдат получени от 20 бенефициента, подали заявки за плащане по одобрени проекти.

По подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ в първите 20 дни на месеца са разплатени над 6.3 млн. лв. по подадени заявки за плащане по 28 одобрени проекта. Преведени са и близо 450 хил. лв. по една заявка по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.

По подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ финансиране на проектите си в размер на близо 631 хил. лв. получиха 26 млади фермери. По подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ за периода са платени 1.5 млн. лв. на Националната служба за съвети в земеделието.

По подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ разплатената сума е над 164 хил. лв. по подадени четири заявки от бенефициери с одобрени проекти по ПРСР 2014-2020. Преведени са и над половин милион по една заявка по мярка 20 „Техническа помощ“.

Над 2 милиона лева ще бъдат оторизирани по 13 заявки по подмярка 4.1, 291 хил. лв. – по 6 заявки за плащане по подмярка 19.1, над 36 хил. лв. – по преходната мярка 223 от ПРСР 2007-2013 г., както и близо 12 хил. лв. по подадена заявка за плащане по подмярка 20.
Подкрепи Economic.bg