Фонд „Земеделие“ ще даде 4 млн. лв. субсидия за борба с вредителите

Приемът на заявления е приключил, а за парите са кандидатствали 2 566 земеделски стопани

Фонд „Земеделие“ ще даде 4 млн. лв. субсидия за борба с вредителите
Общата субсидия за борба с вредителите, която ще бъде достъпна през 2017 г., е 4 млн. лв. От Фонд „Земеделие“ съобщиха, че приемът е приключил, а за парите вече са кандидатствали 2 566 земеделски стопани. Ако останат неусвоени пари от пролетния период, ресурсът ще бъде разпределен за есенния етап на прилагане на помощта през ноември.

Основната цел на държавната помощ е да се ограничат максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по трайните овощни насаждения, както и по насажденията с ягоди и малини.

До 13 април земеделските стопани трябва да се отчетат пред Фонд „Земеделие“ за извършените мероприятия. Срокът за сключване на договорите и за изплащане на средствата е до 26 май 2017 г. Средствата, които Фондът предоставя, са за компенсиране на част от разходите на земеделските стопани за закупуване на продукти за растителна защита на трайни овощни насаждения, ягоди и малини.

Съгласно Регламент (ЕС) №702/2014 и изискването за наличие на стимулиращ ефект, при отчитането по схемата за борба с вредителите ще се признават документи за разходи, извършени след подаване на заявлението за подпомагане.
Коментари: 0