Фондът на фондовете осигури още 42 млн. лв. антикризисен ресурс

Средствата са предоставени на три партньорски фонда за дялови инвестиции

Фондът на фондовете осигури още 42 млн. лв. антикризисен ресурс

Снимка: Pixabay

Фондът на фондовете (ФнФ) е осигурил допълнително 42 млн. лв. за три партньорски фонда за дялови инвестиции, от които ще могат да се възползват малки и средни предприятия в коронакризата. Фирмите ще могат да кандидатстват за пари при облекчени условия, без да е необходимо набирането на частен капитал извън участието на фонд мениджъра, твърдят от ФнФ.

Частните фондове за ускоряване и начално финансиране „Иновейшън кепитъл“ и „Витоша венчър партнърс – фонд I“ са получили допълнително съответно 10.4 и 13.6 млн. лв. По този начин наличният капитал на всеки от тях се увеличава съответно на 41 и 50.7 млн. лв. Двата фонда инвестират до 100 хил. лв. в компании във фаза на ускоряване и до 2 млн. лв. във фирми в начален етап на развитие.

Фондът за рисков капитал на „Морнингсайд хил“ е получил към инвестиционния си ресурс допълнителни 18 млн. лв. и вече има общо 75.3 млн. лв. Той инвестира до 7 млн. лв. в стартиращи компании в начален етап на развитие, както и в по-напреднали компании с висок рисков профил.

Предстои подписване на споразумение и с четвъртия финансов посредник – „Ню вижън 3“, за чийто фонд са предвидени допълнителни 14.3 млн. лв., казват от ФнФ. С тях  общият ресурс на фонда ще достигне 57.6 млн. лв. за инвестиции до 2 млн. лв. в компании в начален етап на развитие.

Допълнителният ресурс от общо 56.3 млн. лв. е предоставен от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Коментари: 0