2016 г. ще бъде с една секунда по-дълга

Въртенето на Земята се забавя

2016 г. ще бъде с една секунда по-дълга

Последният ден от 2016 г. ще бъде с една секунда повече за международното координирано универсално време (UTC), за това съобщава бюлетин на Международната служба за въртенето на Земята (IERS).

Последователността на датите в UTC ще бъде както следва:

31 Декември, 2016, 23:59:59

31 Декември, 2016, 23:59:60

1 януари 2017, 0:00:00

С помощта на допълнителните секунди се съкращава разрива между международното универсално време, което се отмерва в атомни часове и UT1, което е свързано с ежедневното въртене на Земята.

Причината за добавянето на секундата е, че въртенето на Земята се забавя, макар и едва забележимо. Затова понякога се налага да бъдат прибавени секунда или две, за да се синхронизира с въртенето на планетата и прецизните атомни часовници.

Коментари: 0