5G ще помогне за създаването на нови работни места

5G ще помогне за създаването на нови работни места

Снимка: Unsplash

656 ~ 2 мин. четене
С подобряване на свързаността, прилагането на цифровите технологии и ускоряването на цифровата трансформация в отделните икономически сектори се очаква Европейският съюз да увеличи своята конкурентоспособност и устойчивостта си. Това ще сформира нови източници на приходи от нови бизнес модели, основани на изкуствения интелект, а също и услуги, които създават работни места. 

Това каза зам.-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Адреана Атанасова в интервю за в-к „Кмета“. Според нея инвестициите в цифрови мрежи и технологии ще помогнат и за амбициозния Зелен пакт на ЕС, чрез който се планира да бъдат стимулирано развитието на чистата и кръгова икономика, интелигентната мобилност, енергийната интеграция или прецизното земеделие.

Припомняйки, че 5G е поредна стъпка в безжичните технологии, Атанасова обясни, че за разлика от съществуващите 3G и 4G, тя е насочена най-вече към осигуряване на комуникация човек–машина и машина–машина. С новите мрежи се очаква да се ускорят тенденциите към цифровизация чрез IoT, големи масиви от данни, изкуствен интелект и облачни изчисления. 

„Внедряването на 5G ще е от полза за потребителите, като освен предлагането на нови услуги, основани на високоскоростната свързаност, се очаква новите тенденции в индустрията да създадат нови работни места, да повишават производителността, ефективността на ресурсите и устойчивостта на икономиката.“

Част от тази концепция са и „умните“ градове. Анализаторите очакват, че населението в градовете ще се повишава още повече през следващите години, което ще създаде натиск върху природните ресурси, екосистемите и околната среда. Именно телекомуникационните мрежи ще положат основата за разгръщането на интелигентни системи в тези сфери. 

Що се отнася до внедряването на 5G в България, според зам.-министъра „пандемията може да го забави“ не само заради наложените ограничения, но и заради затрудненията с доставка на оборудване от други държави като последица от засегнато производство.

С подобряване на свързаността, прилагането на цифровите технологии и ускоряването на цифровата трансформация в отделните икономически сектори се очаква Европейският съюз да увеличи своята конкурентоспособност и устойчивостта си
Подкрепи Economic.bg