Горанов подписа споразумението за център на Световната банка в София

Звеното е едва второто в света и в него ще бъдат наети над 300 IT специалисти и експерти

Горанов подписа споразумението за център на Световната банка в София

Снимка: МС

3449 ~ 2 мин. четене
Споразумението за откриването на Офис на Световната банка за споделени услуги и други функции в София бе подписано официално във Вашингтон. Това направиха министърът на финансите Владислав Горанов в качеството му на управител на Групата на Световната банка за България и управляващият и главен административен директор на Групата на Световната банка Шаолин Янг. 

Центърът в София е едва вторият в света на Групата на Световната банка, а новината за него се появи в края на януари. Реализирането му ще стартира през юли и се очаква да заработи до края на тази година. 

В звеното ще бъдат наети над 300 души през следващите пет години. Предвижда се наемането на голям брой IT специалисти, както и други експерти. Те ще бъдат ангажирани с разработването на продукти с висока добавена стойност.

Офисът ще функционира като център за споделени услуги с технологична насоченост, който ще отговаря за вътрешните корпоративни и IT операции на Групата на Световната банка. Във времето се предвижда да се структурират и други звена за предоставяне на финансови и административни услуги. 

България се открои сред държавите-кандидатки за разполагане на центъра поради стратегическото си местоположение, стабилната политическа и икономическа среда, наличието на висококвалифицирана работна ръка, добрата инфраструктура и съотношение разходи-качество на живот, както други изисквания, оказващи съществено влияние за функционирането на подобен вид изнесени дейности на международната финансова институция, се казва в прессъобщение на Министерски съвет.

Очаква се откриването на офиса да повлияе положително върху икономическата среда в страната. Това ще стане чрез осигуряването на работни места за високотехнологични специалисти и за надграждането на потенциал в сектори с висока добавена стойност. Надеждата е, че позиционирането на авторитетна организация като Групата на Световната банка у нас ще повдигне реномето ни пред международната инвеститорска общност. 

Споразумението между Република България и Световната банка беше подписано по време на Пролетните срещи на Групата на Световната банка и на Международния валутен фонд (МВФ), които се провеждат тази седмица в американската столица. 

Коментари: 0