Горивата ще трябва да са 6% био от септември

Новият 1% био трябва задължително да е от биогорива, произведени от отпадъци и остатъци

Горивата ще трябва да са 6% био от септември

Снимка: Pixabay

2411 ~ 2 мин. четене

Горивата от нефтен произход ще трябва да съдържат минимум 6% биодизел от 1 септември 2018 г. Според настоящото решение 1% от него трябва да е от биогориво от ново поколение. Това са част от промените, които прие Министерски съвет в Закона за енергията от възобновяеми източници.

Новото био

Новият 1 био процент трябва задължително да е от биогорива, произведени от отпадъци и остатъци – слама, водорасли, гроздови джибри, животински тор, утайка отпадъци и др. Биогоривата от първо поколение, които обезепчават съществуващите 5% био у нас се произвеждат основно от рапица.

С промените в законопроекта се предлагат критерии за устойчивост при използване на биогорива.

Биогоривата от ново поколение се произвеждат от суровини, които не се конкурират пряко с култури, използвани за храна и фураж, като например отпадъци и остатъци от селското стопанство.  

Когато биогоривата се произвеждат върху съществуваща земеделска земя, това може да породи един вид „верижна реакция“: тъй като винаги съществува търсене на хранителни продукти и фуражни култури, някой може да започне производство на повече храни и фураж на друго място, например като превръща горски терен в земеделска земя. Това на свой ред би увеличило емисиите на CO2 като по този начин се противодейства на ползите, произтичащи от използването на биогорива.   

С биогоривото от ново поколение се въвежда и изискване за откриване и проследяване на суровините за производство на биогорива от ново поколение и произведените от тях биогорива по цялата верига на стойността. По този начин ще се предотврати умишленото им модифициране или превръщане в отпадъци, така че да попаднат в обхвата на суровините за производство на биогорива от ново поколение. При констатиране на неправомерни действия ще бъде уведомявана Европейската комисия.

Конвенционалните биогорива се произвеждат от хранителни култури като захар, нишесте и растителни масла. Те се произвеждат от суровини, за които е нужна земя и които могат да бъдат използвани, както за храна, така и за фураж.

ЕКо цел

През 2015 г. с нова директива ЕС постави началото на прехода от конвенционални биогорива към биогорива, които осигуряват съществени намаления на емисиите на парникови газове („от ново поколение“/биогорива от второ поколение). С него се установява и ясна законодателна рамка за производството на биогорива, като същевременно се защитават съществуващите инвестиции в сектора.

С директивата относно качеството на горивата се въведе задължителна цел за намаление от 6% на емисиите на парникови газове от горива, използвани в автомобилния транспорт, която трябва да бъде постигната от страните членки до 2020 г. 

Промени в Закона за движение по пътищата ще спомогнат страната ни да изпълни поставената пред ЕС цел за потребление на биогорива от ново поколение в размер на 0,05 процентни пункта енергийно съдържание от задължителния дял на енергия от възобновяеми източници във всички видове транспорт.

Коментари: 0