Хотели и ресторанти също видяха изход от кризата в строителството

Те искат промяна в ЗУТ така че презаверката на разрешително за строеж да може да се прави два пъти

Хотели и ресторанти също видяха изход от кризата в строителството

Снимка: Unsplash

1192 ~ 2 мин. четене

След като още през месец април правителството и строителния бранш стигнаха до извода, че изход от кризата може да се намери в строителството и дадоха заявка за започване на „строително цунами“, сега и представителите на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) са на това мнение.

Те настояват за промяна на чл. 153, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), според който разрешителното за строеж може да се презаверява само веднъж - за подновяване на срока за започване на строежа или за подновяване на срока за завършване на строежа.

От организацията искат с промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение или с поправка в Преходните и Заключителни разпоредби на ЗУТ да се приеме за срока от 13 март 2020 г. до 13 март 2023 година инвеститорите да имат право два пъти да презаверяват разрешителното си за строеж.

Неясната здравна и икономическа обстановка лишава от възможност бизнеса да планува инвестициите си, дори в най-кратки срокове. За да оцелеят в настоящата задълбочаваща се икономическа криза, представителите на бизнеса са принудени да пренаредят приоритетите си и да оставят на заден план инвестициите в нови проекти, подчертават от БХРА.

Според сега действащите текстове на ЗУТ представителите на бизнеса, които са упражнили правото си да презаверят издаденото им разрешение за строеж, непосредствено преди началото на пандемията или го презаверят сега предвид тримесечния срок, с който разполагат, са изправени пред невъзможност да реализират строежа в условията на настоящата икономическа криза, тъй като това е практически невъзможно към настоящия момент. Защото не могат да се намерят инвеститори, които да станат партьори в едно такова начинание, заради икономическата криза, банките отказват да кредитират рисков бизнес, особено за работещите в най-засегнатите от кризата отрасли, които се определят от кредитните институции като рискови кредитополучатели, а в същото време липсват и собствени средства, тъй като бизнесите едва работят на себестойност и няма откъде да акумулират пари за инвестиции, пишат още от браншовата организация.

Всеки, който в момента иска да си презавери разрешителното за строеж в срок до 3 месеца от неговото изтичане може да го направи. Случаите, при които се допуска презаверка е ако до 3 години след издаване на разрешителното не е започнало изграждане, ако до 5 г. не е завършен грубият строеж включително с покрива и ако до 10 години сградата не е изцяло готова

Възстановяването на бизнеса и икономическата обстановка според експерти ще отнеме период от 4-5 години. Затова и от БХРА настояват да се въведе гратисен период от 3 години, през които разрешителното за строеж да може да се подновява два пъти вместо само веднъж, за да получи бизнесът възможност да се възстанови, да оцелее и да реализира предвидените инвестиции, които ще доведат до нови приходи в държавния бюджет.

Подкрепи Economic.bg