Хотелите отчитат двуцифрен ръст на печалбите си през февруари

Общо 443 хиляди туристи са пренощували в хотелите в България през втория месец на 2020 г.

Хотелите отчитат двуцифрен ръст на печалбите си през февруари

Снимка: pixabay

960 ~ 1 мин. четене

Приходите от нощувки на хотелиерите в България през февруари достигат 60.9 млн. лв., или с 18.4% повече в сравнение с февруари 2019 година, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). Ръст на постъпленията има както от български граждани – с 25.8%, така и от чужди граждани - с 12%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари, е 1 053.5 хиляди , или с 16.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 23.6%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.  


През февруари 2020 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 76.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 40.3% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 17.6% от нощувките на чужденци и 31.3%  на българи. В останалите места за настаняване с 1 и 2 звезди те са съответно 5.7 и 28.4%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през февруари се увеличава със 17.7% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достига 442.7 хиляди. Като регистрираното увеличение е както на българските, така и на чужденците, съответно с 20.6% и 12.1%.

Българските граждани, нощували в местата за настаняване през втория месец на годината, са 299.7 хил. и са реализирали средно по 2.1 нощувки. Чуждите граждани са 143 хил. и са реализирали средно по 3 нощувки, като 76.5% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.


Подкрепи Economic.bg