„Хювефарма“ е сред гигантите във фармацията за ветеринарна медицина

„Хювефарма“ е сред гигантите във фармацията за ветеринарна медицина

Снимка: Хювефарма

През последните 10 години „Хювефарма“ ЕООД, с производственото си дружество "Биовет" АД, се е доказала като водещ европейски производител в сферата на биотехнологиите, с повече от 60 години опит и традиции в тази област.

Компанията разполага с повече от 6000 куб. м ферментационни мощности, разпределени в производствените ѝ локации в Пещера, Разград и Ботевград. „Хювефарма“ прилага биосинтез (ферментация) за производството на активни субстанции, фуражни добавки, пробиотици и готови за употреба лекарствени продукти за ветеринарна и хуманна медицина, овкусители и ароматизатори, козметични субстанции и хранителни добавки.

„Хювефарма“ е изключително динамично развиваща се компания. В основата на това е, че през последните 10 години тя изгради напълно интегрирана структура, включваща: научно-развойни звена, регулаторна дейност, производство, маркетинг и продажби. Тази структура осигурява на „Хювефарма“ висока степен на адаптивност и гъвкавост. Фирмата покрива целия процес от научно-развойната дейност на продукта, през производството му и продажбите до крайния клиент и може бързо да променя производствената си програма според пазарното търсене. Всичко това осигурява отлична ефективност и конкурентоспособност.

Изграждането на нов ферментационен завод е една от стратегическите цели на компанията съгласно нашия бизнес план. С новите мощности се цели да се осигури допълнителен производствен капацитет  и да се разчита основно на собствено производство за удовлетворяване потребностите на нашите клиенти. Тази стратегия се прилага успешно и повече от 90% от реализираните продажби са на продукти, произведени в нашите заводи.

Друга причина да се вземе решение за такава инвестиция е, че през последните 15-20 години структурата на ферментационната индустрия в глобален мащаб се измени съществено. Преди 2000-дната година няколко мултинационални компании в бранша, които бяха неоспорими пазарни лидери, притежаваха производствени заводи в САЩ и в Западна Европа. Впоследствие Китай започна да се превръща в атрактивна локация за „изнасяне“ на производството и всички тези гиганти затвориха  американските и западноевропейските си предприятия и релокираха   производствата си в Китай. Последните години Китай обаче е изправен пред голяма екологична криза, което от своя страна наложи предприемането на спешни и крайни мерки, включително затварянето на множество производства за кратко време. Тази мярка засегна и немалко ферментационни и химически заводи.

Правителството на Китай предлага възможност и дори финансиране за преместването на тези производства в по-малко замърсени области, но такъв процес би отнел години и няма гаранция, че няма да се повтори същата ситуация. Освен това, цените на електричеството, работната сила и други ресурси в Китай се покачват. От друга страна, България като страна членка на ЕС става все по-привлекателна дестинация за развитие на бизнес. Заводите на „Хювефарма“ са одобрени от Европейските контролни органи и са сертифицирани по GMP и ISO. За разлика от Китай, където има сериозни проблеми, свързани със защитата на интелектуалната собственост и опазване на патентните регистрации, в ЕС такава практика е недопустима поради стриктното законодателство, съблюдавано в общността. Всички тези предимства правят производството ни в България изключително конкурентоспособно. Немалко компании от САЩ и Европа са се свързвали с „Хювефарма“ през годините за съвместно сътрудничество за извършване на производство за тях.

Този вид услуга е заложенa в стратегията за развитие на фирмата, а именно чрез новия ферментационен завод да може да се увеличи делът на производства за трети компании. Към момента компанията отделя едва 3-5% от капацитета си за тази цел, докато след изграждането на новия завод този процент се очаква да се покачи на 10%.

В планирането на новия ферментационен завод сме приложили опита си в производството, натрупан през последните 60 години. Следваме отново принципа  на универсалност и гъвкавост, каквато е и организацията на работата ни и до момента. Това осигурява технологична възможност да извършваме биосинтез на цялата съществуваща гама продукти в портфолиото на компанията, както и за производството на нови формули за в бъдеще. За   новия завод сме осигурили най-модерно оборудване и технологии, отговарящи на най-добрите практики и техники в световен мащаб.

Проектът се реализира „на зелено“, като теренът е собственост на „Хювефарма“. По-голямата част от оборудването е доставено от водещи американски и европейски компании - електрическа подстанция и ел. съоръжения от Siemens и Schneider, въздушни компресори от Cameron, САЩ, водоохладителни кули от SPX, САЩ, филтър преси от австрийски и италиански компании. Самите ферментационни съдове са произведени от две български компании (21 работни ферментатора с вместимост 160 куб. м всеки и много посевни,  междинни ферментатори и помощни съдове).

Тази инвестиция ще осигури директно около 200 работни места и над 400 места на допълнителна заетост в други компании с поддържаща роля за производството. Към екипа на компанията ще се присъединят висококвалифицирани специалисти, включително инженери, биолози и химици. На по-широк план този проект е от изключителна социална и обществена значимост за развитието на Родопския район и се гордеем, че българска компания се нарежда на челните места във ветеринарната фармация на глобално ниво.

Текстът е част от книгата "Успешните компании 3.0".

Коментари: 0