Икономическият растеж надмина очакванията на правителството

БВП на България през 2014 г. нараства с 1,7%

Икономическият растеж надмина очакванията на правителството
248 ~ 2 мин. четене
Автор: Ивайла Раденкова

Икономическият растеж на България за 2014 г. е 1,7%, става ясно от предварителните данни на Националния статистически институт. Той надвишава както очакванията на правителството , така и прогнозите на Европейската комисия и международни финансови институции. Икономиката добавя 0,4% през октомври-декември (колкото е и отчетеният ръст за предходния период) на тримесечна и 1,3% на годишна база.

Спрямо прогнозите на актуализирания бюджет на правителството за 2014г., покачването на БВП бе определено на 1.5%, при първоначално заложени 1,8%.  Очакваният от Еврокомисията реален растеж е 1,1%, този от МВФ - 1,4%, а прогнозата на Световната банка бе сходна с тази на кабинета - 1,5%. 

Номиналният стойностен обем на БВП за 2014г. е от 82 164 млн.лева. На човек от населението се падат 11 360 лева. Брутната добавена стойност възлиза на 70 666 млн. лева, а реалният стойностен обем на показателя е с 1,6% по-висок, в сравнение с този достигнат през 2013г.

По предварителни данни, произведеният брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2014г. възлиза на 22 692 млн. лв. по текущи цени. Крайното потребление бележи ръст от от 1,1% спрямо предходното тримесечие, а бруто образуването в основен капитал (инвестициите) нараства с 0.6%. Износът на стоки с услуги се увеличава с 8,3%, а вносът на стоки и услуги - с 4,6%.

През четвъртото тримесечие създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност възлиза на 19 688 млн. лв. по текущи цени.  Динамиката на брутната добавена стойност се определя от регистрирания растеж в професионалните дейности. научните изследвания и административните спомагателни дейности - с 4,3%.

За периода октомври-декември на 2014г. (спрямо същото тримесечие на предходната година) брутната добавена стойност на аграрния сектор нараства с 3,9%, тази в промишлеността - с 2.9%, операции за недвижими имоти - 2,6% и застрахователни дейности с 2,5%.

По отношение на крайното потребление през четвъртото тримесечие на 2014г. се изразходват 82,8% от произведения БВП. Инвестициите формират 22,5% от произведения БВП.


Национална статистика ревизира данните за третото тримесечие от 0,3% и 1,2% на тримесечна и годишна база до 0,4 и 1,5%.

Коментари: 0