Индустриалните предприятия започват да спират производства

Причината е рекордната цена на тока на сегмент „Ден напред“, доближаваща днес 400 лв. за мегаватчас

Индустриалните предприятия започват да спират производства

Снимката е илюстративна

Снимка: Economic.bg/Архив

12705 ~ 3 мин. четене
Economic.bg Автор: Economic.bg
Цена на тока за бизнеса

Премината е вече граница на търпимост и след обсъждане с ръководствата на основни енергоинтензивни дружества, наши членове, Ви информираме, че започваме поетапно изключване на производствени мощности, считано от 0.00 ч. на 4 август 2021 г. Това се посочва в позиция на четирите национално представени работодателски организации до служебния министър председател Стефан Янев. Те напомнят, че през последните години многократно са сигнализирали и предупреждавали за потенциалните рискове пред пазара на електроенергия в България, но не са взети мерки.

Основният проблем според Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) е системният дефицит на пазара на електроенергия в България, в най-голяма степен провокиран от ограничено предлагане.

През последните дни, от 1 август 2021 г., ситуацията с цената на тока се влоши много, което влошава драматично конкурентните позиции на фирмите и особено на индустриалните потребители на електроенергия в България на фона на общоевропейския пазар, „което е недопустимо и безотговорно поведение на компетентните институции“.

Работодателите изнасят данни, според които средната базова цена на активна електроенергия, пазар „ден напред“ по данни на Българска независима енергийна борса за периода е 130.95 евро/МВтч, а за утре, 4 август 2021 г., е 169.10 евро/МВтч, (през следобедните часове преминавайки границата от 200 евро/МВтч).

За сравнение, цените на електроенергията в България за периода превишават тези на основните експортни пазари на българска индустриална продукция (Германия, Италия, Франция, Австрия) с над 50%, като средното превишение за утре надминава 70%.

„Енергоинтензивните индустриални консуматори съобразяват заявките си, отчитайки и климатичните условия, търговската активност и високите нива на енергопотребление, но поведението на държавни и общински дружества, включително неадекватно преценени периоди за изпълнение на ремонтни програми провокират системно изкривяване на пазара“, се посочва в позицията.

Вместо адекватни мерки, в момента:

  • мощностите на държавното дружество ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД са натоварени под 25% - при липса на технически, ресурсни и организационни пречки за пълноценно натоварване;
  • в пълен капацитет е износът на електроенергия към Гърция – директен и индиректен (през Република Северна Македония);
  • липсва достатъчен капацитет за интеграция с общоевропейския електроенергиен пазар през Румъния, Унгария, Чехия и Словакия.

Бизнесът настоява чрез оперативните възможности на институции, като Министерство на енергетиката, Българския енергиен холдинг, Електроенергийния системен оператор и при съгласуване с регулаторните органи, да бъдат предприети нужните спешни и адекватни мерки за:

  • осигуряване на пълноценна натовареност на държавното дружество ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД;
  • временно ограничаване на износа на електроенергия – впрочем, Гърция вече имаше такива действия по отношение трансграничния си обменен капацитет с Италия;
  • подкрепа на засегнатите енергоинтензивни индустриални потребители, с оглед обективната им невъзможност да функционират поради неадекватни и непазарни институционални решения – отбележете, че търсенето и предлагането на електроенергия на пазар „ден напред“ не формира равновесни цени единствено пред агрегираните криви, но и при ограниченията, в резултат на пазарни обединения, а това е извън възможностите за управление и планирано поведение на българските недържавни стопански субекти.

Тъй като очевидно отговорните институции и техните ръководители показват неспособност да се справят със ситуацията, следва Вие като принципал да изискате незабавни оставки и да осигурите ресурси, вкл. кадрови, с които да се справите с възникналите проблеми пред българския бизнес за осигуряването на достатъчно енергия за нормалното функциониране на българската икономика“, се посочва в позицията до служебния премиер.

„Заявяваме категорична готовност за организиране на национални протестни действия, с които да защитим интересите на стотиците хиляди, работещи в индустриалния сектор в България.“

Подкрепи Economic.bg