15 инвестиционни посредници се включват в инициативата „Ден за акции“

Търговията с ценни книжа ще е без такси на 13 юни

15 инвестиционни посредници се включват в инициативата „Ден за акции“
15 инвестиционни посредници ще участват в четвъртото издание на инициативата на Българска фондова борса-София и Централен депозитар „Ден за акции“. Инициативата има за цел да подобри инвестиционната култура и увеличи знанието за капиталовите инструменти като форма на инвестиция в страната ни.

„Денят за акции“ ще бъде в сряда, на 13 юни 2018 г., като инвестиционните посредници, които ще се включат в него са: Авал Ин АД, Банка Пирeос АД, БенчМарк Финанс АД, Булброкърс ЕАД, Варчев Финанс ЕООД, Дилингова Финансова Компания АД, Евро-финанс АД, Елана Трейдинг АД, Капман АД, Карол АД, Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД, София Интернешънъл Секюритиз АД, Тексим Банк АД, Ъп Тренд ООД, Юг Маркет АД.

По време на инициативата всички индивидуални инвеститори (физически лица) ще могат да закупят или продадат акции от основен пазар на БФБ-София без такси и комисиони към Борсата, Централен депозитар и участващ в инициативата инвестиционен посредник. 

Специалната възможност ще важи при до 15 въведени и изпълнени на 13 юни поръчки на физическо лице с обем не повече от 2 000 лв. на единична изпълнена поръчка. 

Всички инвестиционни посредници, които партнират на БФБ-София и Централен депозитар в „Деня за акции“ няма да таксуват своите клиенти – физически лица, чиито сделки отговарят на посочените условия.
Коментари: 0