Инвестицията в ETF вече е възможна в България

Търговията с дяловете на Expat Bulgaria SOFIX UCIT стартира на фондовата борса във вторник

Инвестицията в ETF вече е възможна в България
Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Първият за България борсово търгуван фонд вече се търгува на фондовия пазар. От 10 часа във вторник институционални и индивидуални инвеститори могат да купуват и продават дялове на Expat Bulgaria SOFIX UCIT ETF, създаден от Управляващото дружество „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД. Фондът се търгува под борсов код BGX на Основен пазар на БФБ-София. Фондът ще инвестира в 15-те компании, които формират водещия индекс Sofix и ще може да прави вложения в депозити и държавни ценни книжа.

„Стартът на търговията с първия борсово търгуван фонд е важно събитие за българския капиталов пазар. Продукти като сертификати са следващата стъпка по отношение на продуктовото разнообразие на борсата“, Каза Васил Големански, изпълнителен директор на БФБ-София по време на официалната церемония за старта на търговията.

Номиналната стойност на един дял от фонда е 1 лев. В проспекта е записано, че дневната разлика в стойността на всеки дял може да се измени с максимум 5% нагоре или надолу. Дяловете са безналични, поименни и свободно прехвърляеми. Маркет-мейкъри на емисията са инвестиционните посредници „БенЧмарк Финанс“ АД, „Елана Трейдинг“ АД и ПФБК ООД.

В търсене на инвеститори

На церемонията по стартиране на търговията присъства и новият председател на Комисията за финансов надзор (КФН) Карина Караиванова. По думите на Васил Големански предишният председател Стоян Мавродиев никога не е присъствал на подобна церемония. „Очаквам борсовата търговия да се развие и този нов инструмент да привлече инвеститори, а от там и да се съживи търговията“, коментира след церемонията Карина Караиванова.

Засилен инвеститорски интерес очакват и управляващите партньори в „Експат Асет Мениджмънт“ Николай Василев и Никола Янков. „Много инвеститори, които досега не са гледали към България, вече могат да го направят. Очаквам постепенно увеличение на обемите на търговия, както на 15-те акции в Sofix, така и на самия фонд“, коментира Николай Василев. Той очаква разликата в ликвидността на фондовата борса да се усети сериозно в следващите няколко месеца. „Това се забелязва през последните няколко дни, когато фонда купуваше активно на борсата всеки ден, индексът се увеличаваше с по 1%“, добави бившият министър в два кабинета.

Според  Никола Янков новият инструмент ще даде възможност на малките инвеститори да се включат по-лесно и по-евтино на ритейл пазара, както и да държат целия пазар в една акция. „Влизането и излизането ще става по-лесно и по-евтино. Защото ако трябва да купите акции от всички 15 компании в Sofix, най-малкото ще трябва да платите за 15 сетълмента“, казва експертът.

Друго предимство, което според него предлага новият ETF е достатъчно ликвидност, което всъщност е най-големият проблем на българската фондова борса. „Маркет-мейкърите имат задължение да осигуряват котировки за минимум 10 хил. лв. във всеки момент. А те вероятно ще котират доста по-големи обеми“, добавя Янков.

Как работи фонда

Инструментът ETF (Exchange-traded fund) представлява борсово търгуван фонд от отворен тип, който влага средствата, събрани от инвеститорите, в акции на компании от определен индекс, сектор или друг актив, който следва. В случая с Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF това са акции на компаниите от индекса SOFIX. Доходността на инструмента следва тази на актива, в който се инвестира – т.е. ако българският пазар поскъпне, дяловете на фонда биха увеличили пазарната си стойност.

За последните 10 години SOFIX е поевтинял с -49%. За същия период американският пазар се е качил с +62%, а немският – със +77%. В същото време преките чуждестранни инвестиции в страната са се удвоили през последните 9 години. Българският пазар изглежда подценен и с потенциал за растеж. Очакванията на Експат Асет Мениджмънт са, че новият фонд ще допринесе за по-голям интерес към българската борса и от страна на чуждестранни инвеститори, тъй като ще даде лесен и удобен начин на инвестиране в региона като цяло.

Съгласно българското законодателство, печалбата от инвестиции в Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF не се облага с данък както за физически, така и за юридически лица. Фондът не разпределя дивиденти, а печалбата се реинвестира, като това увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите. Таксите за покупка и продажба на дяловете на фонда на борсата са като тези при покупка и продажба на акции на индивидуални компании. Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF има фиксирано възнаграждение към управляващото дружество в размер на 1% от годишната средна нетна стойност на активите.
Коментари: 0