Исканията за земеделски кредити нарастват тройно

\"Агрион Финанс\" отпуска финансиране по облекчена процедура и съкратени срокове

Исканията за земеделски кредити нарастват тройно

Тройно увеличение на исканията за финансиране през последния месец отчита специализираната компания „Агрион Финанс“.  Дъщерното дружество на лидера в управлението на земеделски активи „Агрион Инвест“ е сред най-активните компании, които отпускат кредити в земеделието и се ползва с голямо доверие сред собственици на земя и производители на селскостопанска продукция. 

Основната причина за засиленото искане на кредити, според експерти в бранша, са проливните дъждове и локалните градушки през лятото, които влошиха качеството на селскостопанската продукция. Това изправя фермерите пред сериозни предизвикателства, тъй като по-голямата част от продукцията не е застрахована. Голяма част от земеделците проучват пазара за изгодни кредити, с които да обезпечат бизнеса си. Голяма част от тях се насочват към алтернативни кредитиращи дружества, тъй като процедурата за кандидатстване е максимално облекчена, а сроковете за отпускане на кредит са значително съкратени.

За да отговори на засиленото търсене и липсата на адекватно финансиране на фермерите, „Агрион Финанс“ разработи специализирани земеделски финансови продукти, които да отговарят на нуждите на агробизнеса. Компанията предлага стандартни ипотечни кредити, кредити за оборотни средства и лизинг на земя. При ипотечния кредит минималният размер на финансирането е 10 хил. лв. а  срокът за погасяване е до 15 години, като обезпечението е земеделска земя. Погасителният план се изготвя спрямо специфичните нужди на земеделския производител.  За регистрираните земеделски производители и юридическите лица не се изисква кредитна история на кредитополучателя и подробен бизнес план, каквито са задължителните условия на другите кредитни институции.

Подобни са условията и на специализираният кредит за оборотни средства, където  гратисен период от 12 месеца. Осигуреното финансиране е до 80% от размера на пазарната оценка на земеделската земя, като тя извършва напълно безплатно от „Агрион“. Не се събират такси за кандидатстване и разглеждане на документи, не се изискват допълнителни застраховки в полза на кредитодателя, няма и изискване за поръчители или съдлъжници. Сроковете за отпускане на кредитите са значително съкратени в сравнение с останалите кредитни институции

„Агрион Финанс“ предлага и лизинг на земеделска земя. Компанията е единствената на пазара, която предлага до 100% финансиране на сделката.  Оценката за имота се прави от експертите на „Агрион“ и е абсолютно безплатна за земеделските производители..

Според експерти по кредитиране едно от сериозните предимства на „Агрион Финанс“, е че не се изисква прехвърляне на сметки. Това е сериозно облекчение за земеделските производители, тъй като останалите кредитни институции имат задължително условие паричните потоци  да са в съответната банка. Компанията предлага и безплатен онлайн достъп за проследяване на параметрите на кредита. Облекчение е и безплатното известяване за дължимите плащания. Информация за пълните условия на кредитите на „Агрион Финанс“ може да бъде намерена на сайта на компанията

 „Целта ни е максимално да облекчим малките и средни производители и собствениците на земя, които често са лишени от финансиране“, казаха от „Агрион Финанс“. Улесненият достъп до кредитиране позволява на земеделските стопани да бъдат много по- гъвкави и конкурентноспособни на пазара . Дружеството финансира както едри производители, така и средни и дребни земеделски стопани. Средният размер на исканията за ипотечен кредит е около 100 хил. лв., като договори са подписвани и за над 600 хил. лв. “Нямаме таван на финансирането, като прилагаме индивидуален лимит в зависимост от специфичните нужда на кредитоискателя, казаха от специализираното дружество.

Извън форсмажорните обстоятелства, свързани с метеорологичните условия, най- честата причина фермерите да търсят финансиране е покупка на земя за разширяване на стопанствата им, изплащане на стари задължения или рефинансиране на вече изтеглени кредити. Сред най-честите кредитоискатели са и хора, които имат нужда от първоначален капитал за започване на селскостопанска дейност. Те нямат достъп до банково финансиране и за това търсят кредити от специализирани дружества.

Коментари: 0