Износът на България изостава спрямо миналата годината

Фирмите са продали продукция извън граница за 33.7 млрд. лв.

Износът на България изостава спрямо миналата годината
Износът на България за първите девет месеца на годината изостава с 0.5% спрямо същия период на 2015 г. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Общо българските производители са изнесли стоки на стойност 33.7 млрд. лв., което е с около 150 млн. лв. по-малко от миналата година.

Основната причина за спада трябва да се търси в сравнително по-ниските цени на суровините по международните пазари спрямо миналата година. Детайлната разбивка показва, че като обем износът дори се покачва, особено към държавите от Европейския съюз. Те са най-големият пазар за български стоки.

Добрата новина е, че изоставането в стойностно изражение намалява. Към полугодието то бе 3.6%, като и тогава се дължеше изцяло на спада към държавите извън ЕС.

Експортът за страните извън ЕС за деветте месеца спада двуцифрено - с 12% и е на стойност 10.7 млрд. лв. Основни търговски партньори на България са Турция, Македония, Сърбия, Китай, Руската федерация и САЩ, които формират 49.1% от износа за трети страни.

През периода януари - август износът на България за ЕС нараства с 4.8% в сравнение със същия период на 2015 г. и е в размер на 20.2 млрд. лв. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, които формират 64.3% от износа за държавите - членки на ЕС.

Общото външнотърговско салдо е отрицателно през деветте месеца на годината и е на стойност 3.1 млрд. лв.
Коментари: 0