Очаквано J&P Avax бе избрана да строи газовата връзка с Гърция

Първоначален интерес към процедурата, провела се в две фази, беше заявен от 11 международни и български компании

Очаквано J&P Avax бе избрана да строи газовата връзка с Гърция
2933 ~ 2 мин. четене
Проектната компания ICGB („Ай Си Джи Би“ АД) избра гръцкото дружество J&P Avax да строи междусистемната газова връзка Гърция–България (IGB). Изборът беше очакван, тъй като компанията предложи най-ниската оферта в търга за проектиране и изграждане на газопровода.

Първоначален интерес към процедурата, провела се в две фази, беше заявен от 11 международни и български компании и обединения.

От ICGB обясняват, че J&P Avax S.A. в най-голяма степен покрива техническите и финансовите условия на ICGB. Компанията е получила обща оценка от 83.8 точки от максимални 100 и обща цена от 144.85 млн. евро, поради което е определена за изпълнител на обществената поръчка за проектиране, доставка и строителство.

Изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Константинос Караянакос изразиха удовлетвореност от успешното приключване на процедурата и от постигнатия напредък по проекта. Двамата саотбелязали, че обществените поръчки за възлагане на строителство и за доставка на тръби са последните и най-важни стъпки, чието изпълнение създава условия да започне изграждането на терен на междусистемната газова връзка.

Договорът за строителство ще се изпълнява за период от 18 месеца, като ICGB очаква бърза мобилизация и разчита на високия професионализъм от страна на избрания изпълнител за спазване на бюджета и графика на строителството.

Търгът беше обявен на 30 април 2018 г. и се проведе като ограничена процедура на два етапа - провеждане на предварителен подбор и подаване на оферти от допуснатите кандидати. Пет фирми и обединения бяха допуснати до втори етап на процедурата:
  • ДЗЗД IGB – 2018 с членове -  Бонати С.п.А, Главболгарстрой Интернешънъл АД, GP Group АД;
  • Обединение МАКС ЩРАЙХЕР – ТЕРНА с членове: "ТЕРНА" АД и "МАКС СТРАЙХЕР" С.П.А;
  • Обединение SPIECAPAG TRACE IGB 2018 с членове Spiecapag АД и Трейс Груп Холд АД;
  • J&P AVAX S.A;
  • Обединение CPP – AKTOР - Чайна Петролеум Пайплайн Инженеринг Ко. ООД (СиПиПи ООД) и Строително Акционерно Дружество АКТОР (АКТОР АД).
В рамките на удължения срок за подаване на документи, оферти постъпиха от ДЗЗД IGB – 2018 и J&P AVAX S.A. Офертите на участниците отговарят на изискванията за техническа спецификация и бяха отворени на публично заседание. Според извършената техническа оценка предложението на ДЗЗД IGB – 2018 съдържа повече преимущества по показателя, който оценява качеството на изпълнение. Офертата на J&P AVAX S.A. също покрива всички минимални изисквания и съдържа преимущества, които ги надграждат.

Предложената обща цена за изпълнение на обществената поръчка от ДЗЗД "IGB–2018" е в размер на 229.7 млн. евро, което значително надхвърля прогнозната стойност на поръчката. Това е основание за изключване от по-нататъшно участие съгласно условията на процедурата. Поради това участникът, който в най-голяма степен покрива техническите и финансовите условия, е J&P AVAX S.A.
Коментари: 0