Кабинетът ще изтегли 200 млн. лв. заем за помощ в кризата

След него вътрешният генериран през настоящата година дълг ще достигне 1 млрд. лв.

Кабинетът ще изтегли 200 млн. лв. заем за помощ в кризата

Снимка: Economic.bg/Архив

11441 ~ 1 мин. четене

Министерството на финансите ще проведе нов аукцион за продажба на държавни ценни книжа с надеждата да набави свежи средства в настоящата криза, възникнала от борбата срещу коронавируса. Това ще бъде петата емисия за 2020 г., като след нея вътрешният генериран през настоящата година дълг ще достигне 1 млрд. лв. Кабинетът ще разчита на ниските лихвени проценти и големия интерес от предходните емисии, проведени в началото на годината.

Предстоящият аукцион ще се проведе на 6 април и ще бъдат емитирани ДЦК за 200 млн. лв. Това съобщава Българската народна банка (БНБ), която е организатор на аукциона. Ценните книжа ще са със срочност пет години и годишна лихва от 0.01%.

В Закона за държавния бюджет за 2020 г. е записано, че правителството може да генерира нов дълг на вътрешния пазар на обща стойност до 2.2 млрд. лв. След предстоящия аукцион кабинетът ще е изтеглил почти половината от допустимата сума за годината, но предвид извънредното положение държавният бюджет може да претърпи актуализация.

От началото на тази година държавата емитира четири емисии на ДЦК на вътрешния пазар, като в два от случаите – именно при петгодишните – тя постигна отрицателна доходност, т.е. инвеститорите (основно банки, пенсионни фондове и застрахователи) си плащат на държавата да работи с парите им. При двете емисии с 10.5-годишни ДЦК бе постигната рекордно ниската положителна доходност от 0.12% и 0.13%.

Коментари: 0