Кабинетът отваря грантовата схема за фирми с оборот над 500 хил. лв.

Компаниите имат три седмици да кандидатстват за безвъзмездни средства

Кабинетът отваря грантовата схема за фирми с оборот над 500 хил. лв.
Антония Симова Автор: Антония Симова

Кандидатстването по една от най-дългоочакваните схеми за подкрепа на бизнеса, засегнат от COVID кризата – грантовете за т.нар. „големи малки“ фирми с оборот над 500 хил. лв. - ще бъде отворено в понеделник, 22 февруари. Министерството на икономиката съобщи, че кандидатстването ще продължи до 15 март. Средствата за безвъзмездната подкрепа отново ще бъде по линия на Европейския съюз, чрез оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Общият бюджет на програмата е 78.2 млн. лв., а допустимият размер на помощта е по 50 хил. лв. на фирма. Подаването на проектните предложения ще се извършва изцяло по електронен път, чрез системата ИСУН 2020.

Допустими по настоящата процедура са само кандидати, които са регистрирани преди 1 януари 2019 г., извършвали са стопанска дейност през 2018 и 2019 г. и имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата. Други конкретни условия ще бъдат представени от ОПИК до края на деня.

Кандидатстването за средствата трябваше да започне още наесен, а преди края на годината – и изплащането им. Предвидените за целта пари обаче бяха пренасочени към затворените с втория локдаун фирми за възстановяване на 20 или 10% от оборота им.

Сега за схемата ще се използва финансиране от инициативата на Европейската комисия – React-EU, от която България получава 211 млн. лв. Тази седмица правителството реши средствата да бъдат насочени именно към малките и средни предприятия.

Въпросните „малки големи“ фирми не отговаряха на условията за кандидатстване в грантовата схема за малките фирми, както и в тази за средните предприятия. Така те останаха извън параметрите за подпомагане на бизнеса с безвъзмездни средства, а изглежда, че получаването им сега ще бъде повече от година след избухването на пандемията заради процедурите по разглеждане на документите, оценка и сключване на договори.

Коментари: 0