КАТ ще издава шофьорски книжки за 3 дни

Услугата ще е валидна при изтичане на срока на свидетелството или смяна на фамилия

КАТ ще издава шофьорски книжки за 3 дни

Снимка: Pixabay

Освен досегашните обикновена и бърза услуга за издаване на свидетелства за управление на моторни превозни средства, които отнемат съответно 30 и 10 дни, Министерския съвет предлага въвеждането и на ускорена процедура, която да отнема само три дни от дата на приемане на заявлението.

Новата услуга ще може да се прилага при подмяна на свидетелството за управление на МПС поради изтичане на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача - смяна на фамилия и транслитерация - както и при издаване на дубликат.

На днешното заседание на Министерския съвет правителството предложи проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи. Според него право на служебни паспорти ще имат само членовете на ръководствата на лицензираните спортни федерации, вписани в регистъра по Закона за физическото възпитание и спорта, както и ръководствата на представителните организации на работниците и служителите и на представителните организации на работодателите на национално равнище. По този начин се ограничава издаването на паспорти, даващи на притежателите им права за по-лесно и безвизово пътуване в чужбина. Става дума за т.нар. дипломатически и служебни паспорти.

С промените ще се минимизира възможността от злоупотреби, тъй като настоящата нормативна уредба дава практическа възможност всеки дееспособен български гражданин да получи служебен паспорт, ако регистрира юридическо лице с нестопанска цел, което представлява сдружение, федерация или браншова организация, и бъде избран в нейното ръководство, уточняват от Министерския съвет.

Също така, в досегашния закон са визирани само видовете услуги и срокове за издаване на лична карта и паспорт - обикновена, бърза и експресна, а тези за свидетелство за управление на МПС са уредени в Правилника за издаване на български лични документи. С промените в Закона се вписват съществуващите до момента услуги за издаване на шофьорска книжка - обикновена и бърза, като се въвежда и нов вид услуга - ускорена, която ще се изпълнява до 3 дни от приемане на заявлението.

Коментари: 0