КФН бави новата оферта за „Спиди“

Куриерската фирма може да стане изцяло френска собственост, но регулаторът е открил несъответствия в документите и иска обяснение за предложената цена

КФН бави новата оферта за „Спиди“

Снимка: Speedy

Антония Симова Автор: Антония Симова

Комисията по финансов надзор (КФН) временно спря публикуването на търговото предложение на френската Geopost за изкупуване на останалите 1 623 711 акции от капитала на българската куриерска компания „Спиди“. Регулаторът не предоставя особени подробности в своето решение освен че са открити непълноти и несъответствия в документите към предложението, които следва да се отстранят, както и че е нужна обосновка относно определената цена на акциите.

Миналия месец Geopost, която вече е мажоритарен собственик на „Спиди“, обяви оферта за изкупуването и на останалия 30-процентен дял от куриерската фирма, за който предложи да плати близо 130 млн. лв. Сумата означава, че една акция е оценена на 80 лв., което превишава най-високата цена на акция от 58.67 лв., заплатена от френската компания през последните 6 месеца преди регистрацията на предложението, както и превишава справедливата цена за една акция в размер на 63.87 лв.

В това разминаване се корени причината КФН да настоява Geopost да аргументира с писмено обяснение предложената цена. 

Припомняме, че по закон френската компания бе задължена да обяви офертата за изкупуване на останалите акции, тъй като делът ѝ в „Спиди“ надхвърли 50%.

В момента Geopost притежава 69.81% от куриерската фирма, докато Speedy Group – 20.09%. Останалият дял е разпределен между миноритарни акционери. Припомняме, че през 2014 г. „Спиди“ придоби звената на Geopost DPD Румъния и Geopost България, докато Geopost се съгласи да придобие 25% от „Спиди“ с опцията да увеличи своя дял до 70% до 2020 г. Придобиването се забави малко заради пандемията от COVID-19, но стана факт през март, след регулаторно одобрение няколко месеца по-рано.
 

Коментари: 0