Кои държави имат най-добре развито цифрово общество

„Индексът на цифровото общество” се базира на три показателя

Кои държави имат най-добре развито цифрово общество
1456 ~ 2 мин. четене

Международната компания Dentsu Aegis Network, занимаваща се с комуникациите в сферата на медиите и дигиталния маркетинг, представи своя нов доклад „Индекс на цифровото общество” (Digital Society Index).

От компанията коментират, че в съвременния свят, обхванат от несигурност, цифровата икономика една от малкото ясни възможности за растеж както на бизнеса, така и на обществото като цяло. Взаимната свързаност между устройствата, базите от данни и самите хора предоставя голяма възможност за силен икономически ръст и значително подобряване на качеството на живот.

Трудността се състои в това, че не всеки гледа позитивно на цифровата икономика, тъй като опасенията относно потенциалните рискове нарастват – от влиянието върху работните места до употребата на лични данни, то и рискът от противопоставяне на технологиите също се увеличава, пишат от Dentsu Aegis Network.

„Индексът на цифровото общество”, който компанията измерва, се базира на три показателя:

„динамика” – как различните икономики отбелязват растеж чрез информационните и комуникационни технологии (ИКТ);
„обхват” – как икономиките получават достъп до цялостната цифрова икономика;
„доверие” – как отделните икономики повишават доверието на хората спрямо въпросната цифрова икономика.

Индексът за 2018 г. е оглавен от Обединеното кралство, следвано от САЩ и Китай. Всяка една от тези три държави демонстрира различни силни и слаби страни по отделните показатели. „Обединеното кралство е особено силно по обхват на цифровата икономика, класирайки се високо по употреба на ИКТ в образованието, употреба на интернет и широкоразпространено използване на цифрови технологии в бизнеса”, пишат съставителите на доклада.

САЩ са лидер, когато стане въпрос за динамика относно цифровите индустрии, но пък се представя много по-зле по отношение на проблемите с доверието, свързани с неприкосновеността, сигурността и като цяло оптимизма за бъдещето на цифровата икономика.

От друга страна сравнително слабото представяне на Китай по показателя „динамика” е компенсирано от силно доверие от страна на гражданите в бъдещия потенциал на цифровата икономика.

Горната графика показва процента хора в различните държави, които смятат, че цифровата икономика ще създаде нови работни места, ще помогне за справяне със социалните предизвикателства и като цяло позитивното ѝ влияние ще е по-голямо, от негативното.

 Въпреки че Китай е лидер в тази графика, почти 50% от гражданите на страната също така не вярват, че компаниите са честни как използват личните данни, които събират.

На фона на гореописаното целта на Dentsu Aegis Network, чиято централа е в Лондон, обаче си остава да се превърне в компания, която е 100% част от цифровата икономика. „Хората са от централно значение за ефективна цифрова икономика. Те движат иновациите чрез нарастващи изисквания за технологични продукти и изживявания”, пишат от фирмата, съставила доклада.

Подкрепи Economic.bg