Комисията за финансов надзор е с нови заместник-председатели

Две дами поемат постовете

Комисията за финансов надзор е с нови заместник-председатели
1124 ~ 2 мин. четене

Народното събрание избра днес заместник-председатели на Комисията за финансов надзор (КФН). Мария Филипова бе избрана за заместник-председател на управление „Надзор на инвестиционната дейност“, а Илиана Христова за зам.-председател на управление „Застрахователен надзор“. Изборът бе направен от 113 народни представители.

Председателят на КФН Бойко Атанасов представи от трибуната на НС кандидатурите за заместници като акцентира, че основните цели, които той поставя пред регулаторния орган, са „създаване на стабилен екип от професионалисти, прозрачна и навременна комуникация с обществото и най-важното – осъществяване на изключително стриктен надзор по отношение на поднадзорните лица в трите основни направления, регулирани от Комисията – капиталовите пазари, сферата на застраховането и пазара на допълнителното пенсионно осигуряване“.

Мария Филипова представи пред народните представители визията, очертаваща посоката на действие в направление „Надзор на инвестиционната дейност“ за развитие на капиталовия пазар:  повишаване на ликвидността на капиталовия пазар, осигуряване на възможност за финансиране на нови дружества чрез него, ускоряване на растежа на икономиката в средносрочен план и подобряване имиджа на България на международната карта на регулаторните органи в небанковия финансов сектор, както и по-доброто позициониране на България на „инвестиционната карта на Европа. Концепцията ѝ е с 3 основни сфери на развитие спрямо посочените по-горе казуси и тяхната значимост за капиталовия пазар в България:  регулаторна дейност и контрол, намаляване на административна тежест на капиталовите пазари чрез мерките за оптимизация на процесите и дигитализация, както и международно сътрудничество и обмен на добри практики и международно позициониране на България с цел привличане на нови инвеститори и на работа на екипи по европейски програми за развитие на капиталовите пазари в ЕС.

В концепцията си Илиана Христова заяви, че търсеният краен резултат за Комисията в сферата на застрахователния надзор „трябва да бъде сигурност за потребителите на застрахователни услуги и доверие на гражданите в осъществявания от държавата контрол“. За постигането на тези резултати тя обяви, че залага на контрол, комуникация, кризисна превенция и дигитализация.

След проведеното гласуване Мария Филипова и Илиана Христова положиха клетва пред депутатите.

Коментари: 0