60 компании на \"Дни на кариерата\" в УНСС

Форумът ще се проведе на 4 декември

60 компании на \
На 4 декември, от 10:00 ч. в Университета за национално и световно стопанство ще се състои последния за тази година форум „Дни на кариерата“. Събитието се организира от JobTiger, съвместно с Междууниверситетски център за развитие на кариерата на УНСС и Студентски съвет при УНСС. 

Декемврийските „Дни на кариерата“ имат за цел да срещнат студенти и млади специалисти с 60 водещи компании, които предлагат стажантски и работни позиции в секторите: Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг и Обслужване на клиенти. 

През целия ден по време на събитието, между 10:00 и 17:00 ч., паралелно ще се провеждат и практически работилници в отделна зала. Тук компаниите ще имат възможност по-подробно да запознаят посетителите със своята дейност и да им представят реални казуси от практиката.„Дни на кариерата” в секторите: Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг и Обслужване на клиенти ще бъде открито от проф. д.ик.н. Стати Статев - Ректор на УНСС, Светлозар Петров – Управител на JobTiger и Асен Ангелов, Изпълнителен директор на Агенция по заетостта.

Специализираните „Дни на кариерата” са част от най-големите в България „Национални дни на кариерата”, които се организират в големите академични центрове в страната. През октомври се проведе първият браншови кариерен форум, в който работодатели представиха свободни позиции в секторите: ИТ, Телекомуникации и ВРО.

Тези инициативи на JobTiger са част от цялостната политика и отговорност на компанията към пазара на труда в България и неговото развитие. Нашата цел е да създаваме нови възможности за работа и да подпомагаме работодателите да популяризират своите стажантски програми и добри практики, както и да откриват подходящи кандидати за своите свободни работни места. 
Коментари: 0