Компаниите на 90% електронно докладват за болничните пред НОИ

Системата за електронен обмен на документи и данни работи от началото на 2016 г.

Компаниите на 90% електронно докладват за болничните пред НОИ

Снимка: Economic.bg

528 ~ 2 мин. четене
Работодателите вече почти изцяло по електронен път докладват пред Националния осигурителен институт (НОИ) за изплатените болнични, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Близо 90% от приетите през 2017 г. в териториалните поделения на Националния осигурителен институт (НОИ) основни документи за изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (ДОО) от осигурителите и самоосигуряващите се лица, са подадени по електронен път.

Това показва справка от Интегрираната система за електронен обмен на документи и данни, която се администрира от осигурителната институция. Тази система съдържа работодателската част от документацията, която се подава към НОИ след издаването на болничните листове или след подаване на заявления за майчинство, и на базата на която се преценява правото на парично обезщетение.

Справката показва, че в териториалните поделения на НОИ през миналата година от осигурители и самоосигуряващи се лица са приети общо 3 297 692 основни документи за изплащане на парични обезщетения. Най-голям е делът на постъпилите данни по електронен път – 2 292 452 или 89.5% от всички подадени документи. На електронен носител в териториалните поделения е приета 8.9% от информацията, а на хартиен носител – 1.6%. Спрямо 2016 г. се наблюдава увеличение с 3,3% на приетите през интернет данни, което е за сметка на другите способи за подаване.

През 2017 г. най-голям е броят на предадените данни към НОИ София-град - над 32% от всички документи са насочени именно към тази структура на института. Процесът в това териториално поделение е почти изцяло електронизиран – 92.2% от данните към него са подадени по електронен път. Сходен е този показател в други три ТП на НОИ: Ловеч (92.4%); Пловдив (91.7%) и Варна (91.1%).

Електронизацията на подаването на работодателската част на документацията е вторият етап от дигитализацията на процеса по изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО. Интегрираната система за електронен обмен на документи и данни е внедрена в средата на 2015 г. и функционира от началото на 2016 г., като чрез нея се постигна значително съкращаване на реалните срокове за плащане.
Коментари: 0