Коронавирусът сви с над 50% пътниците в градския електротранспорт

Намаление е отчетено и при сухопътния, и воден пътнически транспорт

Коронавирусът сви с над 50% пътниците в градския електротранспорт

Снимка: Wikipedia

През второто тримесечие на 2020 г., когато България беше в извънредно положение, пътникопотокът на градския електротранспорт (трамваи, тролейбуси и метро) е намалял с 51.6% в сравнение със същия период на миналата година. Общо през разглеждания период са се возили 34.2 млн. пътници, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) за превозените товари и пътници през второто тримесечие на годината.

Намаление е отчетено и при пътническия сухопътен и воден транспорт. Където превозените пътници са съответно 63 221 и 10.5 хил. По отношение на сухопътния транспорт през второто тримесечие на годината е отчетено намаление от 45%. Спад се наблюдава както при вътрешните, така и при международните превози. До голяма степен тези резултати се обясняват с извънредното положение и забраните за международни пътувания, които бяха наложени в периода април-юни 2020 г. заради коронавируса.

Като цяло превозите на пътници и извършената работа от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) намалява през разглеждания период спрямо първото тримесечие на годината съответно с 44.1% и 49.2%.

В същото време както на месечна, така и на годишна база НСИ отчита увеличение на превозените товари. През второто тримесечие на 2020 г. в сравнение с предходното се наблюдава увеличение на превозените товари с 8.4%.

Ако ги разделим на сухопътен и воден товарен транспорт, се вижда, че направените превози от сухопътния транспорт са 25.1 млн. т, или с 6.4% повече спрямо второто тримесечие на 2019 г., което основно се дължи на автомобилния и железопътния транспорт.

Превозените товари от речния и морския транспорт, които през второто тримесечие на 2020 г. са извършвали само международни превози, намаляват с 3.1% спрямо второто тримесечие на 2019 г. в резултат на по-малкото количество превозени товари от морския транспорт.

Коментари: 0