Кредитирането на стартъпите с европари става по-изгодно

Размерът на финансирането е между 5 и 50 хил. лв.

Кредитирането на стартъпите с европари става по-изгодно

Снимка: Economic.bg/ Цветан Петров

Автор: Цветан Петров
Стартиращите малки и средни предприятия ще имат по-облекчен достъп до европейски средства. Това беше обявено на брифинг в Министерството на труда и социалната политика (МТСП), предаде репортер на Economic.bg.

От края на 2017 г. Фонд мениджърът на финансовите инструменти в България (Фондът на фондовете) предоставя кредити от 5 до 50 хил. лв. на стартиращи малки и средни предприятия. Тези кредити трябва да се върнат до 10 години, като гратисният период за погасяването на главницата е две години.

Досега между 70 и 80% от парите за тези кредити се осигуряваха по европейската Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) и се отпускаха с нулева лихва. Останалите 20-30% от кредита се осигуряваха от партнираща на Фонда на фондовете финансова институция. Върху това външно съфинансиране се начисляваше пазарна лихва.

Представеното днес облекчаване на кредитирането по финансовия инструмент „Микрокредитиране със споделен риск по ОПРЧР“ предвижда таванът на еврофинансирането да се увеличи до 90%. Така средствата, които кредитополучателят ще връща с лихва, могат да са 10%.

Социалният зам.-министър Зорница Русинова представи постигнатите досега резултати чрез финансовия инструмент. Досега чрез него са отпуснати 44 кредита за суми на обща стойност почти 700 хил. лв.

Светослава Георгиева, изпълнителният директор на Фонда на фондовете, каза, че е направен анализ на процедурата за кандидатстване на финансиране по този финансов инструмент, както и на процедурата за избор кой да бъде кредитиран. Целта е била намаляване на административната тежест и ускоряване на процедурите.

Георгиева каза също, че вече е готова документацията за нови тръжни процедури за намиране на нови финансови партньори, които да съфинансират кредитите за стартъпите. Очаква се въпросните търгове да започнат през август.

Тъй като кредитирането може да е за сума между 5 и 50 хил. лв., а лихвата по съфинансирането извън ОПРЧР е на пазарна цена, това предизвика въпроси не е ли лихвата прекалено висока за един потенциален кредит от 5000 лв. Русинова и Георгиева отговориха, че кредитополучателят плаща средно претеглена, разпределена лихва. Те отбелязаха, че дори и да звучи неизгодно кредитирането чрез ОП РЧР, то е единственият шанс на стартъпите, които не биха получили кредит от нито една банка.

Средствата по новия финансов инструмент, който работи вече половин година, целят насърчаване на предприемачеството. Допустимите кандидати за кредитиране са стартъпи, включително стартиращи компании на лица от уязвими групи - хора с увреждания, младежи до 29-годишна възраст, хора, безработни от над 6 месеца. Финансира се както придобиването на материални и нематериални активи, така и работна ръка за разширяване на дейността.
Коментари: 0