КЗК глоби „Кауфланд“ с 343 хил. лв.

Поведението на веригата противоречи на добросъвестната търговска практика, смята КЗК

КЗК глоби „Кауфланд“ с 343 хил. лв.

Снимка: Красимир Свраков

Антония Симова Автор: Антония Симова

Комисията за защита на конкуренцията глоби с 343 хил. лв. „Кауфланд България ЕООД енд КО” КД за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне. Санкцията идва след жалба на пловдивската фирма доставчик на българския пазар на спиртни напитки в ниския ценови клас „Кети-94“ ООД. Глобата представлява 7% от размера на нетните приходи на дружеството от продажбата на продуктите, предмет на нарушението, за 2019 г. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Административен съд - София област в 14-дневен срок от съобщаването му на двете страни.

Казусът стигна до КЗК през 2016 г. с подадената жалба от страна на „Кети-94“ ООД. В края на годината комисията постави значително по-ниска глоба на „Кауфланд“ в размер на 158 хил. лв. Тогава от „Кауфланд“ заявиха, че нарушение в отношенията с фирмата не е извършено, а „решението на КЗК е в противоречие със Закона за защита на конкуренцията“. Впоследствие санкцията бе обжалвана във Върховния административен съд, който през март 2019 г. отмени решението на КЗК и върна казуса обратно в комисията.

От КЗК сега уточняват, че тези указания на ВАС са свързани единствено с анализ на пазара на доставка на спиртни напитки в ниския ценови сегмент, разпространявани от конкурентните на „Кауфланд“ търговски вериги, и на обичайната търговска практика в тях.

В настоящото си решение КЗК потвърждава, че е установила, че след юли 2015 г. „Кауфланд“ следва в търговските си отношения с „Кети-94“ ООД определен модел на поведение, който е резултат от по-силната позиция на веригата в конкретното правоотношение и който противоречи на добросъвестната търговска практика.

Според КЗК „Кауфланд“ необосновано изисква „Кети-94“ ООД да намалява доставните си цени и да поставя като условия определени годишни ценови параметри. През 2015 г. „Кауфланд“ блокира значителна част от асортимента на подателя на искането, което продължава до прекратяване на търговските отношения през 2016 г. от страна на „Кауфланд“, допълва КЗК.

Този модел на поведение на търговската верига е недобросъвестен спрямо неговия доставчик, уврежда неговите интересите като по-слаба страна при договарянето, както и интересите на потребителите. Прилаганата система от механизми за определяне на доставните цени се използва от „Кауфланд“ за постигане на максимална печалба за сметка на финансовата загуба за доставчика. Икономическата изгода остава изцяло за търговската верига и не се пренася върху потребителите чрез съответно намаление в крайните продажни цени“, е заключението в становището на КЗК.

Коментари: 0