КЗК глоби НЕК за злоупотреба с господстващо положение

НЕК е налагала на ВЕИ производителите нелоялни търговски условия

КЗК глоби НЕК за злоупотреба с господстващо положение
1776 ~ 2 мин. четене

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи 315 хил. лв. глоба на обществения доставчик на електроенергия - „Национална електрическа компания“ ЕАД. Според регулатора НЕК е злоупотребила с господстващото си положение на пазара на балансиране на производители на електрическа енергия от ВЕИ при производство на ел. енергия по преференциални цени на територията на страната.

В съобщението се посочва още, че НЕК е налагала нелоялни търговски условия на ВЕИ производителите. Комисията е установила, че общественият доставчик е коригирал подадени от производители - членове на специалната балансираща група (СБГ) на НЕК ЕАД, прогнозни почасови графици за производство, с което създава необосновани допълнителни разходи за небаланс за ВЕИ производителите.

От стартирането на балансиращия пазар в пълния му обем на 01 юни 2014 г. НЕК ЕАД, като координатор на СБГ, едностранно и без основание е променяла почасовите прогнозни графици, подавани от ВЕИ производителите. В резултат на тези промени ВЕИ производителите се обременяват финансово поради изкуствено увеличените небаланси за тях.

Комисията е установила също така, че НЕК ЕАД възлага върху ВЕИ производителите – членове на СБГ на НЕК ЕАД, допълнителни необосновани разходи за небаланс чрез прилагането на Раздел ІV от Методика за разпределяне на задължения за небаланси в специалната балансираща група с координатор НЕК ЕАД – ОД (Методиката).

В производството било установено, че приетите от НЕК ЕАД правила по Раздел IV на Методиката позволяват на дружеството да калкулира на ВЕИ производителите разходи за небаланс, каквито електроенергийният системен оператор (ЕСО ЕАД)  не е отчел, и съответно не е начислил на НЕК ЕАД. С прилагането на Раздел ІV от Методиката НЕК ЕАД на практика едностранно и необосновано налага на ВЕИ производителите допълнителни финансови тежести, които не представляват преразпределяне на небаланси в СБГ на НЕК и не отразяват обективно възникнали за електроенергийната система разходи.

Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София област в 14-дневен срок.

Подкрепи Economic.bg