КЗК обвинява ЧЕЗ, ЕВН и Енерго-Про, че пречат на клиентите да излязат на свободен пазар

Предприятията имат 30 дни да се запознаят с твърденията от страна на КЗК и да предявят писмени възражения, ако имат такива

КЗК обвинява ЧЕЗ, ЕВН и Енерго-Про, че пречат на клиентите да излязат на свободен пазар

Снимка: Economic.bg

1328 ~ 1 мин. четене

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) обвинява трите електроразпределителни и снабдителни предприятия от икономическите групи ЕВН, ЧЕЗ и Енерго-Про, че са пречили на потребителите да излязат от регулиран към свободен пазар на ток. 

В рамките на групите си те са обменяли съществена информация за клиенти, които преминават от доставка по регулирани към доставка по свободно договорени цени и забавят издаването на необходимите документи. Така дружествата възпрепятстват процеса на първоначална смяна на крайния снабдител с доставчик по свободно договорени цени.

Компаниите са нарушили чл. 21 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), който забранява на предприятия с монополно или господстващо положение да предприемат действия, които пречат на конкуренцията или ощетяват потребителите.

Сред тези действия фигурират пряко или косвено налагане на цени за покупка или продажба, ограничаване на производството, търговията и техническото развитие във вреда на потребителите, прилагане на различни условия за един и същ вид договори по отношение на определени партньори, при което те се поставят в неравноправно положение като конкуренти. 

Забранено е също добавянето на допълнителни задължения при сключване на договор или сключване на допълнителни договори, които не са свързани с предмета на основния договор или изпълнението му. Сред нарушенията в тази част на ЗЗК фигурира и необоснованият отказ да бъде предоставена стола или услуга на реален или потенциален клиент, за да се възпрепятства осъществяваната от него стопанска дейност. 

ЗЗК предвижда 30-дневен срок за запознаване с материалите по преписката и представяне на писмени възражения по предявените твърдения.

Коментари: 0