КЗК предлага застрахователите да внасят по-малко за финансов надзор

Освен това Комисията иска възможност таксата да може да се плаща разсрочено от компаниите

КЗК предлага застрахователите да внасят по-малко за финансов надзор

Снимка: Economic.bg

Автор: Цветан Петров
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) не одобрява желанието на Комисията за финансов надзор (КФН) да събира от застрахователите над 3 пъти по-висока такса за общ финансов надзор. Именно затова КЗК предлага да се понижи въпросната вноска. Причината е, че според антимонополния регулатор въпросната вноска е толкова висока, че може да наруши конкуренцията на застрахователния пазар.

През септември миналата година КФН поиска увеличаване на таксата за общ финансов надзор, която се събира всяка година, за да може да се издържа сама и да си осигури независимост. За застрахователните брокери увеличението е от 1500 на 5000 лв.

От КЗК обясняват, че са направили анализ на таксата, заложена в Закона за КФН, и са установили, че размерът ѝ и срокът за нейното плащане биха могли „да създадат условия за ограничаване на конкуренцията и на свободната инициатива в стопанската дейност”.

„По мнение на КЗК размерът на таксата ангажира немалък финансов ресурс на предприятията и би могъл да породи негативен ефект върху конкурентната среда и интересите на потребителите, които ползват застрахователни продукти. С оглед на това Комисията предлага изменение на размера на посочената такса, като се постигне точният баланс между интересите на една част от застрахователните брокери, за които таксата в сегашният размер е твърде висока и интересите на КФН”, гласи становището на КЗК по повод предложената промяна на вноската.

Освен че предлага исканата от Комисията по финансов надзор вноска да се понижи, Комисията за защита на конкуренцията счита, че еднократното събиране на таксата в пълен размер и то още в началото на всяка календарна година би могло да доведе до финансови затруднения за застрахователите. Затова КЗК предлага таксата да може да се изплаща и разсрочено.
Коментари: 0