Леко повишение на производствените цени през октомври

Данните са на Националния статистически институт

Леко повишение на производствените цени през октомври
284 ~ 2 мин. четене

Производствените цени в България се повишават през октомври спрямо предходния месец, но на годишна база бележат лек спад, показват данни на Националния статистически институт.

Общият индекс на цените на производител през октомври 2016 г. нараства с 0.6% спрямо октомври. Регистрирани са по-високи цени в преработващата промишленост - с 0.8%, и в добивната промишленост - с 0.1%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ няма изменение.

По-съществено увеличение на цените се наблюдава при производството на напитки - с 0.6%, при производството на облекло и превозни средства, без автомобили - 0.5%. Намаляват цените при производство на изделия от други неметални минерални суровини и при ремонт и инсталирането на машини и оборудване с 0.1%.

Общият индекс на цените на производител през октомври 2016 г. намалява с 0.7% в сравнение със същия месец на 2015 година. Намаление на цените е отчетено при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.0%, а увеличение е регистрирано в добивната промишленост - с 1.2%, и в преработващата промишленост - с 0.3%.

В преработващата промишленост по-съществено увеличение на цените се наблюдава при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 2.9%, при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 2.5%, и при производството на лекарствени вещества и продукти - с 1.8%, а намаление е регистрирано при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон и при производството на химични продукти - по 2.5%.

Индексът на цените на производител само на вътрешния пазар в България през десетия месец на 2016 година е с 0,4% над равнището от септември, когато беше отчетено повишение с 0,2% и регистрира понижение с 1,4% на годишна база (спрямо октомври 2015), но след спад с 2,4% през предходния месец.

Подкрепи Economic.bg