974 лв. е средният осигурителен доход за юли 2019 г.

Той нараства с 57 лв. спрямо месец март

974 лв. е средният осигурителен доход за юли 2019 г.

Снимка: Economic.bg

Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юли 2019 г. е 974,05 лв. Той нараства с 57 лв. спрямо месец март, когато неговият размер е бил 917 лв.

Средномесечният осигурителен доход за периода от 1 август 2018 г. до 31 септември 2019 г. за страната е 945 лв., сочат данни на Националния осигурителен институт (НОИ).

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец август 2019 г.
Коментари: 0