2,22 млн. лв. за откриване на нови работни места

1.1 млн. лв от тях ще бъдат насочени за заетост на хора с увреждания

2,22 млн. лв. за откриване на нови работни места
224 ~ 1 мин. четене
Автор: Александра Сотирова

След преразпределение на Националния план за действие по заетостта, нови 2378 лица ще бъдат включени в заетост. Сумата от 2 221 930 лв. е пренасочена за откриване на нови работни места и включване в професионални обучения, информират от Министерството на труда и социалната политика.

Най-голям дял от тях – 1.1 млн. лв. ще бъдат насочени за осигуряване на заетост и квалификация на хора с трайни увреждания. Със средствата ще бъдат обхванати 545 безработни с увреждания.

Останалата сума ще бъде насочена в 2 посоки – към безработни в предпенсионна възраст и към безработни младежи до 29 г. С тях ще се подпомагат работодатели да наемат допълнително 154 безработни лица над 50-годишна възраст на временна, сезонна или почасова работа, 125 безработни с трайни увреждания и 158 младежи. Сумата за насърчаване на младежката заетост възлиза на 136 721 лева.

Подкрепи Economic.bg