50 млн. лева държавни гаранции за студентските кредити

Средствата са с 10 млн. лева повече от 2014 година

50 млн. лева държавни гаранции за студентските кредити

Кабинетът издаде държавна гаранция по Закона за кредитиране на студенти и докторанти в размер до 50 млн. лв. Средствата са предвидени в държавния бюджет за тази година и са с 10 млн. лв. повече от 2014 г.

Основна цел на програмата за студентско кредитиране, която започна през 2010 г., е създаването на условия за свободно развитие на висшето образование, както и за достъп до висше образование чрез споделяне на финансовите отговорности между потребителите и държавата.

Днешното решение създава възможност министърът на образованието и науката да подпише от името на правителството споразумения за издаване на държавна гаранция с четирите банки, сключили типов договор с МОН за кредитиране на студенти и докторанти - „Банка ДСК", „Райфайзенбанк (България)", „Алианц Банк България" и „Юробанк България".

Коментари: 0