МОН затваря вратата на учениците към чуждите университети

Промените в образованието ще ограничат силно възможностите на завършилите да учат зад граница

МОН затваря вратата на учениците към чуждите университети

Новите учебни планове на Министерството на образованието и науката (МОН) ще ограничат силно възможностите на завършилите училище да учат в чужбина.

Причината е, че новите планове драстично намалят броя на задължителните часове по ключови предмети, сред които дори първият чужд език в езиковите гимназии. Така се създава риск българските ученици да не могат да покрият изискванията на чуждите университети за минималния задължителен хорариум и да бъдат лишени от възможността да кандидатстват извън България.

Все още МОН не са се аргументирали по повод предложените промени, въпреки че те са крайно учудващи – например, хорариумът за изучаването на първия чужд език в езиковите гимназии, се свива наполовина – от 4 до 2 часа седмично.

Остава неясно как учениците ще се подготвят за изпитите в университетите, дори и в българските в последните две години от гимназията, при положение, че тогава няма да имат други предмети освен български език, чужди езици, математика, гражданско образование и спорт.

Новите планове дават и часове за избираеми предмети, но учениците ще могат да избират само предметите от задължителната им програма и подготовка (т.е. гореизброените). В случай, че ученик иска да се подготви за изпити по биология и химия към някои от медицинските университети в страната, той няма да може да посочи тези предмети като задължително-избираеми дисциплини. Има и факултативни часове, в които могат да се учат предмети извън предвидените в задължителната програма. Тези факултативни часове обаче няма как да са достатъчни, за да могат да допълнят хорариума на кандидатстващите в чужбина.

Директори и образователни институции обсъждат, че подобни промени неминуемо ще свалят още повече нивото на българското училище. До момента МОН не аргументира предложените промени.

По-рано стана ясно, че се планира и премахване на обучение по основни предмети като история, биология, химия, физика във втория гимназиален етап (в XI и XII клас), сериозното намаляване на часовете по информатика, силното ограничаване на часовете по философия, орязването на часовете за изкуствата.

Коментари: 0