Екоминистерството публикува проект за обсъждане на промени в „Комплекс Калиакра“

От пресцентъра на министерството публикуваха проект за обсъждане на промените в „Комплекс Калиакра“ и още три защитени зони

Екоминистерството публикува проект за обсъждане на промени в „Комплекс Калиакра“
Автор: Вероника Тонева
От днес започва обществено обсъждане за обявяване на „Комплекс Калиакра“ и още три защитени зони. В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими. 

На сайта на министерството са публикувани проектозаконите за обявяването на „Комплекс Калиакра“, както проекти за изменение и допълнение на режимите на защитените зони „Било“, „Белите скали“ и „Калиакра“. 

Според Закона за биологичното разнообразие е изготвен проект за обявяване на защитена зона BG0002051 „Калиакра” за опазване на дивите птици. Защитената зона е разположена в землищата на с. Тюленово, гр. Шабла, община Шабла, област Добрич, с. Хаджи Димитър, с. Раковски, с. Българево, гр. Каварна, с. Камен бряг и с. Свети Никола, община Каварна, област Добрич.

Съгласно изискванията за Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти за обществено обсъждане за обявяване на защитените зони „Било“ и „Белите скали“ за опазване на дивите птици
Коментари: 0