МРРБ предлага цветни и осветени пешеходни пътеки

Целта на промените е да се повиши безопасността на пътя

МРРБ предлага цветни и осветени пешеходни пътеки

Снимка: Economic.bg

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публикува проект за обсъждане на промени в три Наредби за сигнализация на пътищата, с които целта е да се повиши безопасността на пътя, съобщават от ведомството.

Мерките са насочени главно към пешеходните пътеки, които след промените трябва да са по-видими и да привличат повече вниманието на участниците в движението.

Пешеходните пътеки ще могат да се изграждат с пътна маркировка върху червена основа, чийто клас на съпротивление на хлъзгане е не по-малък от класа на съпротивление на хлъзгане на пътната маркировка. С измененията в Наредбата се регулират и участъците, в които могат да се изпълняват пешеходни пътеки на червена основа, тъй като до сега те бяха изпълнявани по субективна преценка на различни места и във всякакви цветове. 

Повишават се и изискванията за осветяване на пешеходните пътеки с цел подобряване на тяхната видимост. Завишават се и изискванията към строителните продукти за изпълнение на маркировката на пешеходните пътеки.

С основните промени в Наредба №1 се цели подобряване на процеса на актуализация на генералните планове за организация на движението като се повишава контрола върху изпълнението му. Управляващият пътя (собственикът на пътя) се задължава да докладва резултатите от извършената проверка за обстоятелства, които могат да доведат до промяна на генералните планове, максимум на 5 години. Докладът, с оглед упражняване на контрол и одобряване на предложените мерки, ще се представя на министъра на регионалното развитие и благоустройството или на съответния общински съвет в зависимост от управляващия пътя.

След промените собственикът на пътя трябва да съхранява и поддържат информация за изпълнената пътна маркировка, в т.ч. и за пешеходните пътеки, и по-конкретно за мястото на полагане, за материалите, за видовете пътна маркировка, за количествата, за състоянието при извършвани проверки и други необходими данни.

Според мотивите промените в трите наредби ще допринесат за повишаване на безопасността на движението, подобряване на видимостта на пешеходните пътеки.

Проектът е публикуван за обществено обсъждане в сайта на МРРБ до 22 септември 2018 г. 

Коментари: 0