МВФ: Световната икономика губи $2 трлн. годишно от корупция

„Косвените загуби са още по-пагубни“, заяви Лагард

МВФ: Световната икономика губи $2 трлн. годишно от корупция

Корупцията подкопава етичните норми на гражданите и тяхното доверие към правителствата. Това заявява директорът на Международния валутен фонд Кристин Лагард в своето есе „Откровено за корупцията“. Тя подчерта, че световният БВП ежегодно губи около 2% или 1,5-2 трилиона долара заради корупция. Тези пари отиват основно за подкупи.

С проблемите на корупцията, включително подкупите, се сблъскват „както развиващите се, така и развитите държави“, сочат данните. 

В съдържанието на есето има три основни тези. Първата е, че докато преките икономически загуби от корупцията са добре известни, косвените могат да бъдат още по-пагубни, водейки до ниски темпове на растец и по-голямо имуществено неравенство. Лагард отбеляза, че корупцията има покваряващо въздействие на обществата, което пък води до липсата на доверие към управлението от страна на гражданите.

„На второ място, макар корупцията да е изключително сложно явление, аз не приемам идеята, че това е преди всичко „културен“ проблем, винаги изискващ за разрешаването си смяна на поколенията. Има примери за държави постигнали значителен напредък в справянето с нея за относително кратки срокове“, твърди Лагард. 

Третата теза на Лагард е, че има решение на проблема с корупцията и то е да се приложи цялостен многостранен подход, който включва създаването на силни институции, професионален и достатъчно опитен кадрови апарат на държавните служби, както и ожесточаване на антикорупционните закони, предаде ТАСС.

Според директорът на МВФ трябва също да се предоставят повече възможности за растеж на бизнеса чрез отслабване на законодателните норми. Последната мярка може да ограничи възможностите за даване на подкупи.

Коментари: 0