1 на 10 работещи в ЕС е под риск от бедност

България е на 7-о място сред страните от блока по този показател

1 на 10 работещи в ЕС е под риск от бедност

Снимка: Pixabay

Едно на десет заети лица на възраст 18 или повече години в ЕС е било застрашено от бедност през 2018 г., сочат данните на Евростат, представени днес.  През последните години този дял се е увеличил от 8,6% през 2008 г. на 9,5% през 2018 г.

Рискът от бедност при работа в ЕС се различава леко между жените и мъжете. През 2018 г. 9,9% от заетите мъже са изложени на риск от бедност в сравнение с 9,1% от жените.

Работниците на непълно работно време и временните работници са по-изложени на риск

Работниците на непълно работно време и служителите на временни договори са по-склонни да бъдат изложени на риск от бедност при работа, отколкото тези, които работят на пълно работно време и имат постоянни договори. През 2018 г. работниците на непълно работно време в ЕС са били с два пъти по-голям риск от парична бедност (15,7%) от заетите на пълно работно време (7,8%), докато служителите с временна работа имат почти три пъти по-висок риск (16,2%) от тези с постоянна работа (6,1%).

Най-голямата бедност на работното място в Румъния, най-ниската във Финландия

Степента на риск от бедност при работа е различна в държавите-членки на ЕС: най-високите нива са наблюдавани в Румъния (15.3%), следвана от Люксембург (13.5%), Испания (12.9%), Италия (12.2%), Обединеното кралство (11,3%) и Гърция (11,0%), докато най-ниските са регистрирани във Финландия (3,1%), Чехия (3,4%), Ирландия (4,9%), Белгия и Хърватия (и 5,2%), както и Дания (5.4%).


България е на 7-о място по риск от бедност с под 10%, сочат данните.


През последното десетилетие делът на заетите лица, изложени на риск от бедност, нараства в повечето държави-членки. Най-голямо увеличение е регистрирано в Люксембург (4.1 п.п.), следвано от Италия (3.2 п.п.), Обединеното кралство (2.8 п.п.), Унгария (2.6 п.п.) и България (2.4 п.п.), а най-голямо намаление се наблюдава в Гърция (- 3.3 п.п.), Латвия и Румъния (и двете -2.4 пр.), Португалия (-2.1 п.п.) и Финландия (-2.0 п.п.).
Коментари: 0