Новият Закон за личната помощ ще струва на бюджета 150 млн. лв.

Законопроектът, изготвен от омбудсмана Мая Манолова, бе внесен в парламента и от БСП след \"Воля\"

Новият Закон за личната помощ ще струва на бюджета 150 млн. лв.

Снимка: Economic.bg

6696 ~ 3 мин. четене
Автор: Цветан Петров
Бюджетът на държавното обществено осигуряване (ДОО) ще трябва да намери допълнително 150 млн. лв., ако се приеме Законът за личната помощ, изготвен от екипа на омбудсмана Мая Манолова. Проектът беше внесен в Народното събрание днес от депутати на "БСП за България", след като вчера го вкара и партия "Воля" на Веселин Марешки.

Преди внасянето на документа имаше множество спекулации, като различни експерти прогнозираха стойност между 100 млн. лв. и 1.5 млрд. лв. Дори премиерът Бойко Борисов се включи в наддаването с 300 млн. лв., а тази сума беше и причината социалният министър Бисер Петков да подаде оставка, премиерът да му я приеме, а в последствие, под натиска на протестиращите майки на деца с увреждания, оставката беше отхвърлена.

Сметките на екипа на Манолова са базирани на определената суми, които личните асистенти ще получават като възнаграждение и сега планираните средства по различни програми за лична помощ. При различните групи нуждаещите се, в зависимост от тежестта на заболяванията им и доходите им, ще получават личен асистент на пълен или непълен работен ден.

Според вносителите в момента с най-тежки увреждания и получаващи много ниски доходи в размер под линията на бедност са около 14 хил. души. Те правят прогноза, че тези  хора ще ползват личен асистент по 8 часа на ден. Помощникът ще получава нетно (след приспадане на осигуровките, платени от Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания или от нова Агенция за правата на хората с увреждания) 616 лв. на месец. Сумата се получава като се умножи минималната работна заплата (МРЗ) за 2019 г. по коефициент 1.1.

На годишна база необходимите финансови средства за посочената по-горе група, според законотворците, е 123 млн. лв. Осигуреният сега ресурс по бюджетите на ДОО и на МТСП (по сега действащите национални програми, предоставящи услугата личен асистент – „Интеграция на хората с увреждания”, „Асистенти на хората с увреждания” (НПАХУ), „Интеграция на хората с увреждания”, „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен патронаж”) са на обща стойност 86.24 млн. лв. И така се образува дефицит на средства по тази група в размер на 36.8 млн. лв.

Според проектозакона има втора група от хора с увреждания, които са около 18 хил. души, и които имат нужда от личен асистент на 4-часов работен ден. Според представената формула те ще получават 313 лв. на месец при работа на половин работен ден. За тази група в бюджета на ДОО са предвидени 19.6 млн. лв., но необходимите средства на годишна база са 80.4 млн. лв., т.е. получава се дефицит от 60.8 млн. лв.

Законопроектът описва и трета група хора - около 45 700 души с увреждания, които имат нужда от личен асистент по два часа дневно. Техните помощници ще взимат месечна заплата в размер на 157 лв. Сега в бюджета на ДОО са предвидени 49.8 млн. лв. за това перо, но след приемането на закона на годишна база ще трябват 102.3 млн. лв. и разликата е в размер на 52.6 млн. лв.

За гореизброените групи общият недостиг на финансови средства е в размер на 150.2 млн. лв., като размерът на осигурителните вноски (здравни и социални) е 45 млн. лв. Според вносителите на проекта на Закона за личната помощ крайният размер на недостига на финансови средства е 105 млн. лв., но те изключват плащането на вноските, които реално са за сметка на държавата и парите също трябва да се предвидят.

Въпреки че законът ще влезе в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”, предоставянето и финансирането на личната помощ ще започне от началото на другата година. В законопроекта е предвидено още възнаграждението на асистентите да се повишава всяка година. Заложено е през 2020 г. коефициентът от МРЗ да е 1.3, а през 2021 г. – 1.5.
Подкрепи Economic.bg