Над 34% от българите рециклират

Нараства броят на активните граждани, категоричен е Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор на ЕКОПАК

Над 34% от българите рециклират
4139 ~ 3 мин. четене
Автор: Жанета Докторова

Тодор Бургуджиев е изпълнителен директор на Екопак България. Той има множество квалификации в областта на производството, мениджмънта, управлението на хора и процеси от Harvard Business School (Бостън, САЩ), Европейски център по управление (Брюксел, Белгия), Международeн институт за управление на развитието/ IMD (Лозана, Швейцария). Бургуджиев е бил последователно технически и генерален директор на пивоварна фабрика. Той е член на УС на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България.


- Как оценявате досегашното развитие на ЕКОПАК? Успявате ли да постигнете целите и задачите, които си поставяте?

За 11-годишната си история ЕКОПАК се развива в много правилна посока. Първо, организацията запазва и развива фирмите, с които работи. Второ, ние сме стриктни в изпълнението на нашите ангажименти. През 2014 г. преизпълнихме плана с целите, които си бяхме поставили. За периода на 2015 г. се стремим, също да сме коректни и изпълнителни в нашата работа, за да можем да направим добра констатация на финала. По отношение на развитието, мога да кажа, че ЕКОПАК се развива в положителен аспект.

- Каква част от българите осъзнават колко е важно и се включват в инициативите за рециклиране на отпадъци?

Това, което мога да кажа е, че от година на година все повече нараства процентът на хората, които съзнават колко е важно да събират отпадъците си разделно, за да могат да улеснят тяхното рециклиране. Няма спор, че постоянно нараства броят на хората у нас, които използват по предназначение определените контейнери за битови отпадъци. Определено процентът им, в сравнение с другите държави от Европейския съюз е малък, но фактът, че е подета една такава инициатива, може само да ни радва. В България процентът на хората, които рециклират е 34%, докато в някои западни държави, техният брой е значително по-голям, говорим за над 85% от европейските граждани. Със сигурност нашата страна трябва да извърви дълъг път в развитието на културата в съзнанието на гражданите, че извършвайки един подобен акт, се запазва състоянието на природата и допринася за нейната чистота.

- Трябва ли в България да се изгради депозитна система за отпадъци?

Какво всяко нещо, и тази система има своите положителни и отрицателни страни. С изграждането й замърсяването в населените места и природните паркове, би следвало да се намали. За тази цел е необходимо не само такава система, а и култура в българското общество, така че всеки да отиде и да си предаде бутилката в предназначените за това места. Другият плюс е откриването на нови работни места. Трето, рециклирането ще се подобри, защото ще има по-голяма събираемост на по-чист материал. В момента е актуален въпросът за чистотата на материала, който се предоставя за преработка.

Срещу всички тези предимства, се противопоставят и съответните минуси, някои от тях засягат финансовата част от въпроса. Системата за депозиране на отпадъците струва изключително скъпо. Сума, необходима за нейното активиране е между три и четири пъти по-висока от финансирането на вече съществуващите места са събиране на отпадъците. Ние говорим за рециклиране на PET-пластмасови бутилки. Това е ценен материал, от който 90% се обработва и сега, без въвеждането на депозитна система. От друга страна, цялата процедура с депозитната система е „тромава” и няма да се хареса на голяма част от гражданите. Тук се поставя въпросът, до каква степен тя ще е ефективна и дали ще има живот в България. Ще бъде даден тласък на „сивата” икономиката чрез включването на система за депозиране на отпадъците.

Индустрията ще трябва да се настрои така, че всичко да се развие в добра насока и потребителят да не бъде ощетен.

- Какви са бъдещите ви планове, какво иска да постигне ЕКОПАК в бъдеще?

Целите, които стоят пред нас за в бъдеще, са инициирани от Министерството на околната среда и водите. Ще ни бъдат дадени и задачи от Европейската комисия. Трябва да бъде създадена добра инфраструктура, за да могат да бъдат изпълнени максимално добре всички задачи, които ще бъдат поставени пред организацията.

Както казах, малък е борят на гражданите, които рециклират в България, в сравнение с другите държави. Това е и една от целите ни към момента - искаме да разширим обхвата на рециклиране и да обхванем цялата страна. Това, за което ние се борим години наред, е да спрат клошарите да събират отпадъците от контейнерите на ЕКОПАК. Това според нас е чиста кражба.

Ако бъдат взети мерки по този въпрос, отпадъците от нашите контейнери, които са годни за рециклиране, трябва да са около 75%. А за съжаление към момента те са само 15%, всичко друго е „откраднато” от клошарите. Само този казус да се реши, а той трябва да се реши, тогава проблемът ще бъде уреден по отношение на събирането на отпадъците и тяхната съответна преработка.

Подкрепи Economic.bg